Sjöstadsdagen 2019

Sjöstadsföreningen investerar i Hammarby Sjöstad.

Den 7:e september arrangerar Sjöstadsföreningen ett återkommande arrangemang i Sjöstan. – Sjöstadsdagen!

Länk http://www.sjostadsdagen.se/

Du som vill visa upp din verksamhet och berätta hur du tänker investera i Sjöstadens framtid på Sjöstadsdagen 7 september anmäl dig till Jan Boström, Erik Borg eller Lina Andersson.

Du som vill ha en sparringpartner kring hur och på vad sätt du skulle kunna investera i Sjöstadens framtid hör av dig till Jan Boström ( 070-5226422).

Kontaktuppgifter

Jan Boström – Jan.bostrom@gaiainvest.se

Erik Borg – erik.borg.66@gmail.com

Lina Andersson – info@linaproduction.com

Sjöstadsföreningen – info@sjostadsforeningen.se.

För bättre underhåll av Sjöstadens parker

Sjöstadsföreningen har fått vara remissinstans till parkplanen för Södermalm – en sammanställning över vad kommunen vill göra i de större och mindre parker som hanteras av Södermalms stadsdelsnämnd (där Hammarby sjöstad ingår) de närmaste tio åren.
Jan Martinsson, vice ordförande i Sjöstadsföreningen, och Selene Samuelsson Hedlund, ordförande i Snyggt & Tryggt (som arbetar för att bibehålla tryggheten i stadsdelen genom att den offentliga miljön underhålls), har formulerat ett stort antal tankar och synpunkter. Bland mycket annat om hur Lumatorget kan utvecklas, om att Lugnetterrassen bör underhållas bättre, om att Ekbacken inte känns trygg kvällar och nätter, att området kring Hammarbybacken kan utvecklas mer, och att stadsdelen saknar såväl offentliga toaletter som tillgång till dricksvatten.

Läs hela remissvaret nedan.

Stockholm Stad Remiss Final

Överklagande för att minska transporterna genom Hammarby sjöstad

Just nu pågår en välkommen utbyggnad av Henriksdals reningsverk.
Under byggtiden, tre fyra år, kommer dock mer än 500 000 kubikmeter
utsprängda schaktmassor att behöva fraktas bort.
Detta samtidigt som det snart även blir stora volymer schaktmassor från
tunnelbanebyggandet.
Mark- och miljödomstolen har i en dom (2017) förutsatt att transporterna
ska göras genom direkt anslutning till Södra Länken.
Och Stockholm Vatten och Avfall har i sin ansökan angivit att det ska byggas
en direkt utfartsramp, från arbetsområdet i Hammarbybacken, mot Södra
Länken.
Trafikverket (med huvudkontor i Borlänge) sa dock i vintras nej till
utfartsrampen. Vilket innebär att tunga lastbilar de närmaste åren dygnet
runt trafikerar Hammarby Fabriksväg till rondellen vid Cirkel K
bensinstation – en sträcka som redan i vanliga fall är så starkt trafikerad att
det regelmässigt bildas köer i ”rusningstid”.
Den ökade mängden tung trafik innebär mer buller, större partikelutsläpp
och allmän försämring av miljön för boende, skolor och förskolor. För att
inte tala om större risker för olyckor och trafikstörningar.
Sjöstadsföreningen, en intresseförening dit de flesta bostadsrättsföreningar
i stadsdelen anslutit sig, har nu överklagat beslutet tillsammans med Brf
Slusstornet, ägare av en av de mest direkt drabbade fastigheterna.
Drivande i arbetet har varit Sjöstadsföreningens nyligen avgångne
ordförande Bertil Stockhaus, och efterträdaren Jan Boström har skrivit
under det överklagande som häromdagen inlämnades till
näringsdepartementet.

Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Välkommen till medlemsmöte 13 maj.

Arrangör: Snyggt & Tryggt
Kvällens tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador?
Datum: Måndagen den 13 maj 18.00–20.00 (mackor från 17.30)
Plats: OBS! Ny plats Goto 10,  Annexet, Hammarby Kaj 10A
Målgrupp: Styrelser i brf-er + intresserade av Snyggt & Tryggt-arbetet
Anmälan: Görs till info@sjostadsforeningen.se senast 2019-05-11
För ytterligare information kontakta Selene Samuelsson ss@hs20.se

Agenda
• Nye ordförande i Sjöstadsföreningen, Jan Boström, hälsar välkomna (10 min)
• Snyggt & Tryggt, Selene Samuelsson Hedlund m.fl. berättar om det fortsatta arbetet (15 min)
• Kvällens gäst, Länsförsäkringar, håller i kvällens tema:
◦ Brand (45 min pass)
▪ Info om bränder och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?
◦ Vattenskador (45 min pass)
▪ Info om vattenskador och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?

Mingel före och efter.

Varmt välkomna!

Valborg 2019

2019 – Valborgsfirande på ängen vid Lilla Sickla gård

 

Som en del av er säkert uppmärksammat, pågår byggnadsarbeten – för utbyggnad av Henriksdalsverket – vid Hammarbybacken där Sjöstadsföreningen ordnat valborgsfirande i närmare 15 år. Kravallstaket och ”bråte” har placerats ut där många Sjöstadsbor vant sig vid att kunna värma sig vid en eld och lyssna på tal och vårsånger. Men dess bättre tänds en annan eld i närheten.

Valborgsmässoafton firas på ängen vid Lilla Sickla gård, Engelska Parken, anlagd i slutet av 1700-talet.

19.00 blir det vårtal och körsång.

19.30 tänds brasan.

Arrangörer är Hembygdsföreningen, Svenska Kyrkan och föreningen Lilla Sickla gårds vänner.

 


 

Erbjudande att delta i en pilot om framtidens resande

Sjöstadenföreningen och ElectriCITY erbjuder tillsammans med UbiGo sina alla i Sjöstaden en möjlighet att delta i en pilot med syfte att testa framtiden resande.

UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en app. Bättre för dig, staden och miljön.

– Tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat, ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.

Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du – och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.

Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr). Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/

Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete UbiGo, Sjöstadsföreningen och ElectriCITY: http://hammarbysjostad20.se.

Inbjudan till temakvällar om möjlig framtid med IoT, Hammarby Sjöstad

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen vill tillsammans med Telia Company härmed bjuda in dig till en kostnadsfri behovsinventering. Syftet är att tillsammans med Telia kartlägga era utmaningar och behov samt utforska möjligheter till uppkopplade produkter och tjänster i hemmet, i fastigheten samt i Hammarby Sjöstad som stadsdel.

Samtalen är uppdelad på två tillfällen. De förslag som kommer upp kommer att dokumenteras och med hjälp av Telia och deras CoLab modell kommer vi utveckla möjliga koncept och prototyper som vi sedan kan testa och validera tillsammans.

De personer som deltar får:

  • …möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, behov och utmaningar kring boendet i vår stadsdel.
  • …möjlighet att påverka vilka framtida problem/behovsområden som vi kan utforska tillsammans med Telia och andra partners inom IoT.
  • …förtur och möjlighet att deltaga i framtida piloter.
  • …löpande information om vad som händer med de projektidéer som du är med och tar fram.

Tid: 2 kvällar, 2019-02-12 samt 2019-02-19, kl 17-20, totalt 6 timmar.
Plats: Hammarby Sjöstad, Sjövillan. Enklare måltid/förtäring samt dryck kommer serveras

Klicka här för mer information och anmälan.

Överprövning av beslutad transportväg för schaktmassor på Hammarby Fabriksväg

Nu har bygget av nya avloppsanläggningen påbörjats i Hammarbybacken. Från denna skall 530 000 m3 schaktmassor under 3-4 år fraktas bort. Trafikverket vill att transporterna
skall ske på Hammarby Fabriksväg förbi bostäder, skolor och förskolor.

Sjöstadsföreningen och medlemsföreningarna Brf Slusstornet och Brf Träslöjden begär nu att Länsstyrelsen överprövar beslutet av bl.a. miljöskäl, buller, utsläpp och stora trafikhinder.

En direkt utfartsramp från arbetsområdet till Södra Länken är ett bättre alternativ.

Läs skrivelsen här..

Hur tryggt är det i Sjöstaden? Inbjudan till öppet medborgarmöte

Välkomna till Sjöstadskolan och få höra om hur tryggt det är i Sjöstan.

Tid: Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 19.15 – ingen föranmälan behövs

Plats: Sjöstadsskolan, Hammarby allé 74-76

Det kommer att bjudas på frukt och dryck under kvällen!

Följande aktörer kommer att vara på plats och berätta om sina områden och samverkan med övriga.

  • Sjöstadskolan, Marie Malmgren välkomnar oss till skolan
  • Polisen, Johan Sjöö Svanestrand med kollegor

Ger oss en genomgång av rapporterade brott och ordningsstörningar under senare tid. Vi får lite tips om hur man kan skydda sig mot brott, med fokus på tider då man är bortrest, samt vi får höra om grannsamverkan. Plats för frågor.

  • Söderandan, Krister Sundgren och Andreas Kagg Stenmalm

Presenterar Söderandans koncept och arbete med samverkan. Vi får även höra om Söderandans krisarbete och stöd vi ger vid olika krissituationer. Plats för frågor.

  • Fältassistenterna Södermalm 2-3 representanter

Berättar för oss om sitt uppdrag och att de finns i Sjöstan. Vi som är nära ungdomar får lite tips i på vad man ska vara uppmärksam på och hur man kan stötta ungdomar. Plats för frågor.

  • Nattvandrarna i Hammarby Sjöstad, Selene Samuelsson Hedlund m fl

Vi får höra kort om vad nattvandrarna gör, hur en nattvandring går till och om möten med ungdomar i Sjöstan. Plats för frågor.

  • Sjöstadsföreningen, Bertil Stockhaus

Sjöstadsföreningen som bjuder in till mötet avrundar med att berätta om sitt arbete med Snyggt & Tryggt frågorna i Sjöstaden. Vi får här veta lite mer om vilka aktiviteter som är på gång framåt.

Deltagande aktörer finns kvar en stund efter mötet och svarar på ev ytterligare frågor då.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad hälsar alla Varmt välkomna!

Meddelande från Valberedningen för Sjöstadsföreningen

Snart är det dags att välja en ny styrelse för Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad. Valet kommer ske på årsmötet den 7 mars 2019, kl 18.00 på Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Är du intresserad att arbeta med Sjöstadens utveckling? Vill du vara med i styrelsen för Sjöstadsföreningen? Kanske känner du någon som skulle passa? Valberedningen önskar nomineringar av styrelseledamöter till Sjöstadsföreningen till valberedningen@sjostadsforeningen.se senast den 15 februari

Styrelsen för Sjöstadsföreningen består för närvarande av ordförande och sex ledamöter. Vi har ambitionen att utöka styrelsen till nio medlemmar nästa år.

Sjöstadsföreningen har nu 51 Brf-föreningar i Sjöstaden som medlemmar, därutöver ingår två SKB-kvarter. Verksamheten har fortsatt utvecklas under 2018 med fortsatt stöd för energieffektiviseringar, aktiv del i Klimatklivet, ramavtal för upphandlingar av tjänster, trafikfrågor, uppstart av projektet Snyggt & Tryggt, arrangörskap för Valborg och medverkan i Sjöstadsdagen och mycket mera till gagn för medlemsföreningar och medborgarna i Sjöstaden.

Vi ser fram emot många kandidater och nomineringar!

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen 

Carmen Stefan, Brf Sjöpärlan
Jan-Olof Ohlsson, Brf Sjöstadshamnen
Henric Gustafson, Brf Sickla Kanal.