Intervju med Sjöstadsföreningens ordförande Jan Martinsson

Intervju med Jan Martinsson i Tidningen Hammarby sjöstad kan du läsa här https://www.tidningenhammarbysjostad.se/sjstadsfreningen