Medlemsbrev 2022 Januari

God fortsättning på det nya året!

Tyvärr verkar inledningen även detta år präglas av smittspridning och nya restriktioner. Det påverkar oss alla på olika sätt men framför allt är det svårt att planera framåt.

För vår del gäller detta framför allt aktiviteterna för våra medlemmar. Vissa aktiviteter skulle vi särskilt gärna vilja ha fysiskt men läget gör det svårt. Vi ber om er förståelse för att vi emellanåt flyttar runt och ställer in planerade event som vi vet att ni ser fram emot att delta på.

Positivt är i att vi har stora förhoppningar om att kunna arrangera Sjöstadsdagen i år. Preliminärt datum är den 3 september.

Många föreningar har stämma i vår och kommer att ställas inför valet mellan fysiskt och digitalt möte.

När ni planerar stämma i vår vill vi gärna påminna er om vår rekommendationen till ett tillägg till stadgarna hos Sjöstadsföreningens medlemmar som antogs på Sjöstadsföreningens årsstämma förra året. Förslaget till text att ta med i Er BRFs stadga är:

Föreningen ligger i Hammarby Sjöstad, ett område med ett aktivt miljöengagemang. Vår förening ska i sin verksamhet verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling”.

Kommande aktiviteter för våra medlemmar

Den 16 februari håller ElectriCITY digitalt möte för Sjöstadsföreningens medlemmar. Tema bergvärme och fjärrvärme ur ett systemperspektiv. Deltagande från Stockholm Exergi, Nibe och KTH.

Den 8 mars (OBS nytt datum) planerar Sjöstadsföreningen ett digitalt möte om laddplatser med utgångspunkt från upphandlingen för the Village samtliga garageplatser, vad händer i Sjöstaden samt en programdiskussion – vad ska vår verksamhet 2022 innehålla?

Den 30 mars 2022 är det dags för Sjöstadsföreningens årsmöte, med presentationer om Hammarbybacken inifrån och ut, Skistar och SVOA samt sedvanliga årsmötespunkter.

Länk till dessa möten kommer med inbjudan lite längre fram.

Inför Årsmötet

Motioner, ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-02-16 på adress info@sjostadsforeningen.se

Valberedningen. Inför Sjöstadsföreningens årsmöte den 30 mars 2022 har valberedningen börjat jobba. Vår uppgift är att sondera och få förslag till vilka personer som skall leda Sjöstadsföreningen efter årsmötet. Sjöstadsföreningens ändamål och uppgifter sammanfattas i stadgarna:

  • att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse
  • att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande
  • att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling
  • att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området

Valberedningens ambition är att föreslå bästa möjliga styrelse för nästa verksamhetsår. Vi skall föreslå årsmötet att välja bl.a. ny ordförande – vår nuvarande Jan Martinsson har meddelat att han önskar lämna uppdraget efter många år i styrelsen. Vi skall också föreslå några ytterligare namn till styrelsen som består av totalt 7 ordinarie ledamöter och några adjungerade från närstående samarbetspartners. Vi eftersträvar jämn könsfördelning i nästa styrelse, och ser gärna fram emot nominering av intresserade kvinnor till nästa styrelse.

Upprop från valberedningen: Dags att nominera personer, gärna omgående men helst före Fredagen den 25 februari. Skicka nomineringen till valberedningens sammankallande Bertil Stockhaus, mail stockhaus@stosn.com

I valberedningen ingår Bertil Stockhaus, Brf Slusstornet, Didrik Brusell, Brf Sickla kanal samt Peter Nordström, Brf Hammarby Kaj.

Samarbete i Sjöstaden

GlashusETT. Ett medborgarförslag om ungdomsaktiviteter skall behandlas i kommande möte i Stadsdelsnämnden. I sammanfattningen kan man läsa:

Förvaltningen har även fått in önskemål från Sjöstadsföreningen och föreningen Snyggt och Tryggt (SÖD 2021/1392) som ser möjligheter att med stöd av föreningslivet bidra till en levande plats och önskar därför dialog kring GlashusETT med stadsdelsförvaltningen. De två föreningarna stödjer föreslagställarens synpunkter.

Förvaltningen kommer att tillsätta en grupp som i dialog med det lokala föreningslivet utreder frågan vidare. Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Det finns gott hopp om att vi ska kunna påverka den framtida användningen av GlashusETT.

Snyggt & Tryggt

S&T startade upp året med en städaktivitet den 1 januari där många boende i Sjöstaden deltog. Då dessa städinsatser är mycket uppskattade kommer vi att fortsätta med dessa under året. Vi kommer även att fortsätta med våra ungdomsinsatser. Den 14 februari på ”Alla Hjärtans Dag” på kvällen kommer vi att ordna något kul för dem – så håll utkik på vår hemsida. Vi kommer också starta upp ett separat projekt för julbelysning 2022 – här uppmanar vi verkligen att som vill bidra i stort eller smått att höra av sig till oss. Blir vi fler som bidrar och kan jobba nu under våren så kan vi åstadkomma mer.

Vi vill påminna om polisens kampanjen IGOR – Våga Tipsa! Samt även uppmärksamma er om en till kampanj som polisen har som riktar sig till seniorer men som även är intressant för andra att ta del av och hjälpa till och sprida. Den heter: Mig lurar ni inte! Det är tre delar: I hemmet, på nätet och på stan.

Polisens kampanjer finns upplagda på Snyggt & Tryggts webbsida hos Sjöstadsföreningen. Snyggt & Tryggt – Sjöstadsföreningen (sjostadsforeningen.se)
Är du allmänt intresserad av Snyggt & Tryggt så hör av dig – här kommer det hända massor 2022 och vi behöver fler krafter. info@snyggtochtrygg.se

Presentation förening

Bifogat finner ni en presentation av Brf The Village.

HJÄLP! Vilken förening ställer upp med nästa presentation? Skriv till info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med till slut. Vore trevligt med några frivilliga!

För styrelsen i Sjöstadsföreningen

Jan Martinsson
Ordförande
Jan.Martinsson@sjostadsforeningen.se

Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 55 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5000 lägenheter och cirka 13 900 boende

Bilagaor

Brf The Village STHLM i Stockholm

-+

Medlemsbrev 2022 januari-final