Sjöstadsföreningens verksamhet 2023

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell förening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. 61 Brf- föreningar som medlemmar med över 5.900 lägenheter och cirka 13.900 boende.

De huvudsakliga uppgifterna är:

 1. att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse.
 2. att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande att bidra till.
 3. att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling.
 4. att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området.

Verksamhetsplanen utgår från de fyra punkterna ovan och för 2023 anger verksamhetsplanen följande:

Att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse.

 • Delta i samverkan runt framtida användningen av GlashusETT med Södermalms stadsdelsförvaltning och andra föreningar i Sjöstan.
 • Tunnelbanans utbyggnad.
 • Arbetet i Hammarbybacken för Stockholms nya avlopp.
 • Genom kontakt med Exploateringskontoret ta del av planerna för Sjöstadshöjden och planer för området mot Henriksdalsberget.
 • Frågan om bristen på skyddsrum i Sjöstaden.
 • Att tomträttavgälden successivt höjs skapar oro hos föreningar som inte äger sin mark. Sjöstadsföreningen kan stötta i kunskapsinhämtning genom att organisera de som visar intresse.

Att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

 • Bygga och administera en kommunikationsplattform för medborgarna i Hammarby Sjöstad.
 • Arrangera fysiska möten över aktuella frågor som också ger utrymme för informella kontakter medlemmar emellan.
 • Regelbundet komma med medlemsblad och uppdateringar på hemsidan. 
 • Effektivtivisera och stimulera medlemsföreningarna att dela erfarenhet med varandra.
 • Fortsätta samarbetet med Hammarby Sjöstad Ekonomiska Förening (HSEF) för att våra medlemmar ska få tillgång till de ramavtal som HSEF upphandlat.
 • Stötta verksamheten i Snyggt & Tryggt i Sjöstaden med ungdoms-, trygghets- och städinsatser. Medlemmar kommer att erbjudas trygghetsrond i sin förening.
 • Tillsätta nya arbetsgrupper för aktuella frågor och medlemsintresse. Vi hoppas att även kortlivade mera riktade grupper kan bildas och upplösas för speciella frågor

Att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling.

 • Ett stort miljöarbete sker genom ElectriCity där Sjöstadsföreningens medlemmar får tillgång till energirådgivning och samköp på miljö- och energiområdet.
 • Arbetet mot ett klimatneutralt Hammarby Sjöstad 2030 går vidare och våra medlemmar kommer att få ta del av många initiativ under året. (solpaneler, bergvärme, micronät, ellagring mm).
 • Att påverka transporter till och inom Sjöstaden i en miljövänlig riktning är andra områden där vi har en roll. Vårt avtal för källsorterat avfall är ett exempel som leder till minskade transporter.

Att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området.

 • Sjöstadsföreningen arrangerar Sjöstadsdagen den 26 augusti en folkfest som förra året hade 15 000 besökare. Sjöstadsdagen ska binda samman sjöstadsborna och skapa gemenskap och trygghet. 
 • Sjöstadsföreningen vill bidra till ett rikt och omväxlande butiks- och restaurangutbud som gynnar våra medlemmar (Brf:er fastighetsägare (BRFer) och boende. Att hitta former för Sjöstadens inre marknad är en viktig aktivitet.
 • Bidra till att bilda ett företagarnätverk i Hammarby Sjöstad som Sjöstadsföreningen kan samverka med.