Samarbetspartners

HSEF Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förening

Sjöstadsföreningen kan som medlem i HSEF erbjuda sina medlemmar tillgång till de ramavtal som HSEF förhandlat fram. För att få använda avtalen så betalar man den årliga avgiften ( f.n. 60 kronor per lägenhet och år) men man slipper alltså betala insats och formellt gå med i HSEF om man går via Sjöstadsföreningen. Avgiften tas ut av HSEF. Eventuellt intresse att få tillgång till avtalen meddelas till ekonomi@sjostadsforeningen.se

Besök https://www.hammarbysjostad.se/services/

ElectriCITY och Hammarby Sjöstad 2.0 (HS2.0)

ElectriCITY har sin hemvist i Hammarby Sjöstad och arbetar med ambitionen ”att förnya en ny stad”. ElectriCITY är en medborgardriven innovationsplattform och ekonomisk förening – i samarbete med näringsliv och forskningsorganisationer. Den verkar framför allt inom följande fem områden:

  • elektromobilitet,
  • energieffektivitet samt smart och förnybar energi,
  • återvinning/kretslopp,
  • vatten
  • IT/lokal mobil kommunikation.

ElectriCITY är organiserad som en ekonomisk förening. Ett stort antal företag deltar som medlemmar eller partners.
Besök: electricitystockholm.se

GlashusEtt

GlashusEtt är Hammarby Sjöstads center för miljöinformation. Det drivs numera av Stockholm Vatten och har under 2014 delvis fått en annan inriktning . Möjligheterna för föreningar att hyra lokal i huset för möten har begränsats liksom besöken av delegationer från utlandet, vilka kommer för att studera Hammarby Sjöstad som stadsbyggnadsprojekt.

Kultur i Sjöstaden/Folkets Husförening

Sjöstadens Folketshusförening bildades 2011 och bedriver en omfattande kulturverksamhet. Föreningen har nu etablerat samarbete med Delight Studios på Heliosgatan 13 kring projektet SjöstadsIOperan, som bjuder på direktsända premiärer från Metropolitan i New York och andra världsscener. Ordförande är Eva Falk.

Besök: sjostadensfh.nu

Söderandan

Sjöstadsföreningen samarbetar med Söderandan, som är ett lokalt brottsförebyggande råd i Södermalms stadsdelsområde. Området omfattar stadsdelarna Södermalm, Långholmen, Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen, Riddarholmen och Gamla stan. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten för oss boende, våra butiker, restauranger och besökare men också att vi ska få ett renare och grönare område. Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, föreningar och samfund inom vårt område. Dessutom finns ett antal privatpersoner som stödmedlemmar och ett antal Söderandan-ambassadörer som stöder verksamheten.

Besök: soderandan.se

Tidningen Hammarby Sjöstad

Skriver om lokala nyheter mm.

Besök: https://www.tidningenhammarbysjostad.se/