Om Hammarby Sjöstad

Från planerad OS-by till Europas miljöhuvudstad 2010

Sjöstaden var tänkt som OS-by och miljöaspekterna fick en framträdande roll. När i stället Aten fick uppdraget att arrangera Sommar-OS 2004 blev Hammarby Sjöstad ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med hög miljöprofil.

För att kunna utveckla Hammarby Sjöstad har staden fått genomföra en stor omvandling av infrastrukturen. Trafikbarriärer har byggts bort och gamla industri- och terminalområden har avvecklats, koncentrerats eller fått en ny användning.

Redan 1990 drogs de första strecken till vad som idag växer till Hammarby Sjöstad. Huvudidén i planarbetet var att visa på en unik möjlighet att vidga den centrala innerstaden med vatten i fokus, samtidigt som ett gammalt industri- och hamnområde skulle förvandlas till en modern stadsdel.

År 2010 utsågs Stockholm till Europas första miljöhuvudstad och i det sammanhanget vägde utvecklingen av Hammarby Sjöstad tungt.

När Hammarby Sjöstad är fullt utbyggd kommer stadsdelen rymma 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare. Totalt kommer cirka 35 000 personer att bo och arbeta inom området.

Vill du veta mer? Läs om Hammarby Sjöstad på Wikipedia: