Sjöstadsföreningens årsredovisning tas fram av föreningens styrelse och presenteras för medlemmarna på årsmötet. Efter godkännande publiceras Årsredovisningen på denna sida.