Det finns flera förmånliga ramavtal för tjänster som bostadsrättföreningar behöver gällande skötsel av sin fastighet. 

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas.

Vi rekommenderar dessa företag, varje förening tecknar eget avtal utifrån de behov av olika tjänster som man har.

Leverantörer som erbjuder ramavtal till medlemmar i Sjöstadsföreningen:

Personer som skriver på avtal

ABSS
Lokalvård fastigheter

Bengt Dahlgren AB
Fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram, energideklarationer

ChargeNode
Laddsystem och laddstolpar

Delagott Förvaltning
Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning

Eatery Lumafabriken
Lokaler för möten och årsstämmor

Elon Sickla
Vitvaror, tvättmaskiner mm

Ferla
Teknisk förvaltning, tekniska tjänster (tidigare Enstar)

Folkfilter
Radiatorfilter

Funkia
Trädgårdsförvaltning & anläggning. landskapsarkitekter & ingenjörer samt dagvattenhantering m.m.

Nacka Hiss
Service och montering av hissar

Naturligt Rent, Städ och Entreprenad
Lokalvård

Remondis
Grovsopor

Riksbyggen
Teknisk förvaltning, men även ekonomisk, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård

Räntekollen
Bevakar och upphandlar föreningens lån samt ger rådgivning

Svealands Fastighetsteknik AB
Fastighetsskötsel

Sjöstadsföreningen kan som medlem i HSEF erbjuda sina medlemmar tillgång till de ramavtal som HSEF förhandlat fram mot en avgift som motsvarar medlemsavgiften i HSEF f.n. 60 kronor per lägenhet och år. Avgiften tas ut av HSEF. Eventuellt intresse att få tillgång till avtalen meddelas till ekonomi@sjostadsforeningen.se