Nu finns förmånliga ramavtal för tjänster som  bostadsrättföreningen behöver för skötsel av sin fastighet. 

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan nu åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas.

Entreprenörer som Sjöstadsföreningen har avtal med:

Sjöstadsföreningen tecknat totalt 1 ramavtal med olika leverantörer av tjänster som medlemsföreningarna behöver.  Sjöstadsföreningen rekommenderar dessa företag, och varje förening tecknar slutligt avtal utifrån de behov av olika tjänster som man har. Dessa ramavtal finns att åberopa:
 • Veolia: tidigare Hans Andersson Recykling AB): (återvinning av kretsloppsavfal
 • Riksbyggen: Teknisk förvaltning, men även ekonomisk, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård
 • ABSS: Lokalvård fastigheter
 • Delagott Förvaltning: Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning
 • Svealands Fastighetsteknik AB: Fastighetsskötse)
 • Naturligt Rent, Städ och Entreprenad: Lokalvård
 • Enstar: Teknisk förvaltning, tekniska tjänster
 • Bengt Dahlgren AB: Fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram, energideklarationer
 • Räntekollen Bevakar och upphandlar föreningens lån samt ger rådgivning
 • Eatery Lumafabriken: Lokaler för möten och årsstämmor
 • ChargeNode: Laddsystem och laddstolpar
 • Funkia: Trädgårdsförvaltning & anläggning. landskapsarkitekter & ingenjörer samt dagvattenhantering m.m.
 • Elon Sickla: Vitvaror, tvättmaskiner mm

Sjöstadsföreningen kan som medlem i HSEF erbjuda sina medlemmar tillgång till de ramavtal som HSEF förhandlat fram mot en avgift som motsvarar medlemsavgiften i HSEF f.n. 60 kronor per lägenhet och år. Avgiften tas ut av HSEF. Eventuellt intresse att få tillgång till avtalen meddelas till ekonomi@sjostadsforeningen.se