Snyggt & Tryggt

Vad är Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en ekonomisk och icke-vinstdrivande föreningen.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ.

S&T – info angående polisen infokampanj IGOR “Våga Tipsa!”

Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen vill härmed uppmärksamma er på polisens nu pågående kampanj i vårt stadsdelsområde:

Våga Tipsa!

Se nedan inkluderat mail från ansvarig projektledare från polisen samt bilaga med frågor och svar.

Detta är en mycket viktig kampanj som ska hjälpa till att bidra att mäns våld emot kvinnor minskar. Genom detta mail vill polisen:

 1. Göra oss uppmärksamma på kampanjen
 2. Att ni som är fastighetsägare, hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar sätter upp skyltar i era trapphus
 3. Att ni meddelar projektledaren Markus om ni har gjort detta eller vill ha hjälp
 4. Att ni tar kontakt med Markus vid eventuella frågor
 5. Att kampanjen tas upp och sprids

Tack för er hjälp på förhand!

Selene Samuelsson Ordförande i Snyggt & Tryggt, kontakt: info@snyggtochtryggt.se

Jan Martinsson Ordförande i Sjöstadsföreningen, kontakt: info@sjostadsforeningen.se

===============

Hej Fastighetsägare, Hyresvärdar och Bostadsrättsföreningar!

Det kan vara så att du redan har fått detta mejlet och då ber jag om ursäkt. Är du inte längre aktuell i nedan frågeställning/funktion kan du bortse från detta meddelande.

Mitt namn är Markus Antonsson och jag är projektledare och gruppchef på polisen för projekt IGOR.

IGOR innebär förebyggande/återfallsförebyggande och agerande mot mäns våld mot kvinnor genom samhandling av Södermalms socialtjänst och polis.

Syftet är att förebygga partnervåld och att myndigheterna ska få kännedom om relationer där partnervåld förekommer (mörkertal). Vi vill komma och knacka på innan det är för sent.

Vi vill också att förhindra att nya gärningar sker i av oss redan kända relationer. Mäns våld mot kvinnor sker ofta utan polisens eller socialtjänstens kännedom. Genom att skriva ut och sätta upp bifogad affisch i era portar/trappuppgångar/andra viktiga fastighetsutrymmen bidrar ni till att fler blir medvetna om vikten av att kontakta polis och socialtjänst vid minsta misstanke om att någon far illa.

Vårt projektområde är stadsdelarna Södermalm, Gamla stan och Hammarby Sjöstad. Vi skulle därför behöva ha ert godkännande samt hjälp med att sätta upp informationsaffischen

”Våga tipsa!” i trappuppgångarna i era fastigheter i just dessa tre stadsdelar. Skulle det kunna gå att fixa? Vi kan även komma med material om ni inte själva kan lösa utskrift.

Önskemål: Affischen behöver skrivas ut i färg. Placera gärna affischen på en väl synlig plats i trapphuset, om möjligt gärna i en glastavla eller i någon annan form av skyddande plastficka. Önskas hjälp med affischer läs mer bifogade frågor och svar.

Vore toppen om ni kan återkoppla om ni har satt upp informationen på en viss adress/område/fastighetsbestånd genom att svara på detta mejl alternativt att ni ger mig/oss ett godkännande till att vi själva sätter upp affischen i era fastigheter. Denna affisch är skräddarsydd samt lokalt anpassad. Vi hoppas att den kommer bidra till att problematiken uppmärksammas/synliggörs och att folk börjar tipsa. Vi kommer även att gå ut i media och prata om IGOR samt denna tips-kampanj och detta förväntas ske under vecka 50 och 51. Affischen vill vi ska sitta längre över tid.

Frågor/funderingar? Läs mer i medföljande dokument: ”Frågor och svar ang polisens kampanj IGOR” eller kontakta mig på denna mejl eller via tfn-nummer nedan.

Ni får gärna dela detta mejl och information inom aktuellt projektområdet så kampanjen sprids.

Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.

Stort tack för er hjälp!

Vänligen

Polisinspektör Markus Antonsson
Gruppchef / Projektledare IGOR (PO CITY)

LPO Södermalm

Polisområde Stockholm City

010-5633275

Frågor och svar ang IGOR-kampanjen – 2021-12-16

Äldre nyheter och uppdateringar…

—— —— ——

Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt april

Läs brevet här Grannsamverkan Nyhetsbrev april 2021

Läs också Städa i Sjöstaden med Snyggt & Tryggt söndagen den 18 april

Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt december

Läs brevet här Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt – december 2020

Enkät från Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en icke vinstdrivande ekonomisk förening.
Vår vision är att: Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för boende och besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål, ingen kan göra allt men alla kan göra något för Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad!

Vi hoppas nu att du vill hjälpa oss genom att besvara några frågor i syfte att förbättra Snyggt & Tryggt i Sjöstaden. Det finns inga begränsningar i vad som är Snyggt & Tryggt utan det är din upplevelse som gäller.
Får vi in många svar så kan vi även göra en jämförelse av den egna upplevelsen, över tid, då vi gjorde en likadan enkät år 2017.

Ditt svar är anonymt.
Tack på förhand!

Enkäten hittar du här:  https://forms.gle/tR7RDVWERJicKbcp9

——–
Vi följer reglerna för GDPR. Enkäten är anonym så länge du själv inte uppgett namn eller mailadress. OM du lämnat ev. personuppgifter sparas dessa ner för Snyggt & Tryggts egen hantering (då endast för ev. fördjupad frågeställning kopplat till denna enkät). Önskar du att vi tar bort dina personuppgifter från vårt register eller vill du veta mer om vår hantering av dessa, maila då till: info@snyggtochtryggt.se

S&T Nattvandring – oro för ungdomar i Sjöstaden

Det är med fortsatt oro hur vi ser på utvecklingen av dessa ungdomssamlingar vilka nu till del blivit en riskmiljö.

De flesta ungdomar är skötsamma, är ute och har kul och detta uppmuntrar vi i Nattvandringen. Dock så slutar helgerna mindre bra för en del samt att det inträffar ett antal icke önskvärda händelser och det är detta vi vill stävja.

Nedan en beskrivning av en tidigare helg från Fältassistenterna Södermalms Facebooksida.

Information från Fältarna Söder den 23 november

Här kommer en sammanfattning från helgen och en uppmaning till er vårdnadshavare och ni som har unga i er närhet.

Som tidigare sker det fortfarande ungdomssamlingar i Hammarby sjöstad. Det är ungdomar i högstadieåldern som både är boende i sjöstan och kommer från närliggande kommuner/stadsdelar. Det förekommer alkohol, narkotika och är överlag en riskmiljö då unga både riskerar att ramla i vattnet och inte vara uppmärksamma på tvärbanan. Det är även oroväckande då många är berusade. Allvarliga incidenter har redan skett och potentiella sådana ser vi varje helg. Utöver detta har vi nu fått hårdare restriktioner för att bekämpa smittspridningen av covid-19. Att samlas i ungdomssamlingar om 50-100 personer på detta sätt är inte lämpligt i dagsläget på grund av alla dessa anledningar!

Vi önskar att ni vårdnadshavare och andra vuxna i ungdomars närhet pratar med era tonåringar om detta så att vi förhoppningsvis kan få våra tonåringar att göra någonting annat. Exempelvis är Fryshuset öppet med covid19-anpassad verksamhet för unga.

Nu tar vi hand om varandra!

Hälsningar

Fältassistenterna Södermalm 0761212100

Bra telefonnummer att känna till:

Fältarna på Södermalm: 076-12 12 100 (ute fre på Södermalm/Sjöstaden)

Nattvandring i Hammarby Sjöstad: 076-706 53 73 (ute lör 20.00 – 23.00)

Fryshusets mobila Fritidsledare: 076-00 10 629 (ute fre, lör ca 19.00 – 24.00)

Ungdomssamlingar i sjöstan

Den senaste tiden har det varit stora ungdomssamlingar i Sjöstaden. Snyggt & Tryggt samverkar här med staden och flera aktörer. Bifogat finner ni brev som Fältarna har skickat ut till våra skolor i Sjöstaden.  Vi kommer inom kort gå ut med en enkät angående tryggheten i Sjöstaden.

Vill du ta del av den, veta mer om S&T, få ta del av vårt nyhetsbrev eller kanske hjälpa till – fler resurser behövs så maila till: info@snyggtochtryggt.se

Brev till skolor i Sjöstaden november 2020

Snyggt & tryggt

Pumpatävling 31 oktober

Häng med på TURF-EVENT fredagen den 30 oktober

Välkommen till Fryschillet!

Höstlovsaktivitet för unga 13-17 år

Grannsamverkan Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyhetsbrev Snyggt & Tryggt – juli 2020

Sommarhälsning från Polisen

Här kommer några goda råd från Polisen.

PM Sjöstaden 20200612

Kontaktuppgifter polisen Södermalm

Grannsamverkansinfo 2020-06-18

Ha en skön sommar önskar

Styrelsen

Click here to add your own text

Risker med enstegstätade fasader i Sjöstaden?

Byggmetoden med s.k. enstegstätade fasader har använts på många fastigheter, även i Sjöstaden de senast 10 – 15 åren – med risk för fuktskador, mögel etc. En aktuell dom i Högsta domstolen gällande ett radhusområde i Skåne har slagit fast att denna byggmetod är en felaktig byggmetod. Sjöstadsföreningen följer nu den juridiska uppföljningen samt ansvarsfrågan. Vi har i Sjöstadsföreningen engagerat en av landets ledande konsulter kring fukt och mögelproblem i byggproscesser, Anders Kumlin. Före sommaren 2015 skall ett underlag för kontroll och besiktning av respektive fastigheters fasader tas fram genom Sjöstadsföreningen.

Publikrekord och sponsorrekord på Valborg

Det blev publikrekord i år igen för Valborgsfirandet i Hammarbybacken. Betydligt mer än de 5.000 som kom för ett år sedan. Och rekord för samarbetet med sponsorer. Stig-Olof Hjelm, Henric Gustafson och Bertil Stockhaus i Sjöstadsföreningens styrelse är de drivande krafterna bakom detta evenemang – med god hjälp av Sjöscouterna! Well done! Bilderna finns under rubriken Valborg.

Stå på om kommunalisering av sopsug!

Sjöstadsföreningen hade medlemsmöte den 6 maj för att diskutera återvinning och sopsugsanläggningarna i Hammarby Sjöstad. Ordförande Bertil Stockhaus och Mats Regnell informerade om systemet, som är internationellt uppmärksammat, men som också har sina brister. Det är två frågor som är angelägna. Den ena är att kommunen tar över ansvaret för sopsugsanläggningarna , vilket föreningen krävt. Den andra är att uppgradera de äldre, mobila delarna av sopsugsystemet, som bland annat finns i de äldsta delarna av sjöstaden, och berör c:a 3.000 lägenheter. Föreningen har krävt att Stockholms stad tar över, skrivit till de politiska partierna, uppvaktat miljöborgarrådet Katarina Luhr och visat henne hur det fungerar – och inte fungerar – i Sjöstaden. Hon har visat stort intresse för Sjöstadsföreningens synpunkter. De som deltog i mötet gav styrelsen råg i ryggen: stå på om kommunalisering av sopsugen och uppgraderingen av de gamla delarna av systemet!

Ursäkta röran, vi bygger om!

Sjöstadsföreningens hemsida är under ombyggnad och vi ber därmed om ursäkt för om den inte beter sig helt som vanligt.

S&T – info angående polisen infokampanj IGOR “Våga Tipsa!”

Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen vill härmed uppmärksamma er på polisens nu pågående kampanj i vårt stadsdelsområde:

Våga Tipsa!

 

Se nedan inkluderat mail från ansvarig projektledare från polisen samt bilaga med frågor och svar.

Detta är en mycket viktig kampanj som ska hjälpa till att bidra att mäns våld emot kvinnor minskar. Genom detta mail vill polisen:

 1. Göra oss uppmärksamma på kampanjen
 2. Att ni som är fastighetsägare, hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar sätter upp skyltar i era trapphus
 3. Att ni meddelar projektledaren Markus om ni har gjort detta eller vill ha hjälp
 4. Att ni tar kontakt med Markus vid eventuella frågor
 5. Att kampanjen tas upp och sprids

Tack för er hjälp på förhand!

 

Selene Samuelsson Ordförande i Snyggt & Tryggt, kontakt: info@snyggtochtryggt.se

Jan Martinsson Ordförande i Sjöstadsföreningen, kontakt: info@sjostadsforeningen.se

 

===============

 

 

Hej Fastighetsägare, Hyresvärdar och Bostadsrättsföreningar!

Det kan vara så att du redan har fått detta mejlet och då ber jag om ursäkt. Är du inte längre aktuell i nedan frågeställning/funktion kan du bortse från detta meddelande.

Mitt namn är Markus Antonsson och jag är projektledare och gruppchef på polisen för projekt IGOR.

IGOR innebär förebyggande/återfallsförebyggande och agerande mot mäns våld mot kvinnor genom samhandling av Södermalms socialtjänst och polis.

Syftet är att förebygga partnervåld och att myndigheterna ska få kännedom om relationer där partnervåld förekommer (mörkertal). Vi vill komma och knacka på innan det är för sent.

Vi vill också att förhindra att nya gärningar sker i av oss redan kända relationer. Mäns våld mot kvinnor sker ofta utan polisens eller socialtjänstens kännedom. Genom att skriva ut och sätta upp bifogad affisch i era portar/trappuppgångar/andra viktiga fastighetsutrymmen bidrar ni till att fler blir medvetna om vikten av att kontakta polis och socialtjänst vid minsta misstanke om att någon far illa.

Vårt projektområde är stadsdelarna Södermalm, Gamla stan och Hammarby Sjöstad. Vi skulle därför behöva ha ert godkännande samt hjälp med att sätta upp informationsaffischen

”Våga tipsa!” i trappuppgångarna i era fastigheter i just dessa tre stadsdelar. Skulle det kunna gå att fixa? Vi kan även komma med material om ni inte själva kan lösa utskrift.

 

Önskemål: Affischen behöver skrivas ut i färg. Placera gärna affischen på en väl synlig plats i trapphuset, om möjligt gärna i en glastavla eller i någon annan form av skyddande plastficka. Önskas hjälp med affischer läs mer bifogade frågor och svar.

Vore toppen om ni kan återkoppla om ni har satt upp informationen på en viss adress/område/fastighetsbestånd genom att svara på detta mejl alternativt att ni ger mig/oss ett godkännande till att vi själva sätter upp affischen i era fastigheter. Denna affisch är skräddarsydd samt lokalt anpassad. Vi hoppas att den kommer bidra till att problematiken uppmärksammas/synliggörs och att folk börjar tipsa. Vi kommer även att gå ut i media och prata om IGOR samt denna tips-kampanj och detta förväntas ske under vecka 50 och 51. Affischen vill vi ska sitta längre över tid.

Frågor/funderingar? Läs mer i medföljande dokument: ”Frågor och svar ang polisens kampanj IGOR” eller kontakta mig på denna mejl eller via tfn-nummer nedan.

Ni får gärna dela detta mejl och information inom aktuellt projektområdet så kampanjen sprids.

 

Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.

Stort tack för er hjälp!

 

Vänligen

Polisinspektör Markus Antonsson
Gruppchef / Projektledare IGOR (PO CITY)

LPO Södermalm

Polisområde Stockholm City

010-5633275

Frågor och svar ang IGOR-kampanjen – 2021-12-16

 

IGOR – Poliskampanj mot mäns våld emot kvinnor: ”Våga Tipsa!”

Polisens pilotprojekt IGOR, som jobbar förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, har nu börjat med en ny kampanj som uppmanar folk att tipsa polisen när man misstänker våld i nära relation. Den heter: “Våga Tipsa!”

Projektet bedrivs i samverkan mellan Södermalms socialtjänst och polis, som täcker områdena Södermalm, Hammarby Sjöstad och Gamla Stan. Gruppchefen Markus Antonsson har redan noterat flera positiva effekter det halvår projektet har bedrivits. Man har nu tagit fram en specialanpassad affisch som man önskar att BRFer, hyresvärdar och fastighetsägare sätter upp. Det kommer även vara en hel del media under v. 50-51 kring detta. För mer info om kampanjen se Frågor och svar.

Frågor och svar ang Polisens kampanj IGOR 2021-12-16

Medlemsbrev December 2021

God Jul och Gott Nytt År! önskar Sjöstadsföreningen. Vi hoppas att 2022 blir ett bättre och aktivare år där vi får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och att alla sjöstadsbor kan mötas på Sjöstadsdagen igen.

Kommande aktiviteter för våra medlemmar

ElectriCITY håller digitalt möte om bergvärme och fjärrvärme ur ett systemperspektiv. Deltagande från Stockholm Exergi, Nibe och KTH. Datum ej fastställt än.

Den 9 februari planerar Sjöstadsföreningen ett fysiskt möte. Visning av laddplatser i Brf the Village, vad händer i Sjöstaden samt en programdiskussion. Vad ska verksamheten 2022 innehålla?

Den 30 mars 2022. Årsmöte. Presentationer om Hammarbybacken, inifrån och ut. Skistar och SVOA

Samarbete i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen har som största förening i Sjöstan tagit initiativet och tillsammans med S&T skrivit till Stadsdelsnämnden inför utredningen av den framtida användningen av GlashusEtt. Vi ser möjligheter att skapa ett medborgarhus till stöd för alla lokala föreningar och till medborgarnas glädje. Hela skrivelsen hittar du här. I detta har vi jobbat med eller informerat: Hembygdsföreningen, Kultur i Sjöstaden, Sjöstadens Scoutkår, Nattvandring i Hammarby, Företagargruppen i Hammarby Sjöstad, ElectriCITY, Sjöstadskapellet, Rotary Fryshuset, Ett gemensamt Sjöstan och Hammarby Sjöstad ekonomiska förening.

Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt vill tacka för året som varit och till de som samverkat och deltagit i våra aktiviteter. Det mesta har varit roligt och även i de tuffa stunderna så har samverkan fungerat väl och betytt mycket.
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år 2022. Vi kommer precis som detta år ha en städinsats den 1 januari. Samling vid Tårtan kl. 13.00 för att plocka upp ev. skräp som finns i området.

Gott Nytt önskar styrelsen i S&T

Presentation förening

Brf Seglatsen tar över stafettpinnen denna gång. Tack!

Brf Seglatsen har just gjort en ny hemsida, titta på den här!

Seglatsen i korthet:

 • 137 lägenheter, 9 uppgångar, gästlägenhet, styrelserum, 70 garageplatser varav 17 laddplatser, 7 mc-platser, Riksbyggen och NCC klart 2008.
 • Största utmaningen – Pandemin
 • Energi, Energiåtervinning ur frånluften genomfördes redan 2014, sannolikt först i Sjöstan!
 • Övrigt som gjorts är Total upprustning av trapphus/entréer 2018-2021
 • Introduktion av Boappa 2021 och naturligtvis vår nya externa hemsida

 

Vilken förening ställer upp med nästa presentation? Skriv till info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med till slut. Vore trevligt med några frivilliga!

För styrelsen i Sjöstadsföreningen
Jan Martinsson
Ordförande
Jan.Martinsson@sjostadsforeningen.se

Om sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och cirka 13 900 boende

Läs nyhetsbrevet som pdf istället

Medlemsbrev dec 2021