Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt april

Läs brevet här Grannsamverkan Nyhetsbrev april 2021

Läs också Städa i Sjöstaden med Snyggt & Tryggt söndagen den 18 april

Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt december

Läs brevet här Nyhetsbrev från Snyggt & Tryggt – december 2020

Enkät från Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en icke vinstdrivande ekonomisk förening.
Vår vision är att: Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för boende och besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål, ingen kan göra allt men alla kan göra något för Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad!

Vi hoppas nu att du vill hjälpa oss genom att besvara några frågor i syfte att förbättra Snyggt & Tryggt i Sjöstaden. Det finns inga begränsningar i vad som är Snyggt & Tryggt utan det är din upplevelse som gäller.
Får vi in många svar så kan vi även göra en jämförelse av den egna upplevelsen, över tid, då vi gjorde en likadan enkät år 2017.

Ditt svar är anonymt.
Tack på förhand!

Enkäten hittar du här:  https://forms.gle/tR7RDVWERJicKbcp9

——–
Vill du bidra till vårt arbete eller läsa mer om oss kan du gå in på denna länk: https://sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt
Du är också välkommen att gå med i vår Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/474125109619150
eller maila oss på: info@snyggtochtryggt.se
—–
Vi följer reglerna för GDPR. Enkäten är anonym så länge du själv inte uppgett namn eller mailadress. OM du lämnat ev. personuppgifter sparas dessa ner för Snyggt & Tryggts egen hantering (då endast för ev. fördjupad frågeställning kopplat till denna enkät). Önskar du att vi tar bort dina personuppgifter från vårt register eller vill du veta mer om vår hantering av dessa, maila då till: info@snyggtochtryggt.se

S&T Nattvandring – oro för ungdomar i Sjöstaden

Det är med fortsatt oro hur vi ser på utvecklingen av dessa ungdomssamlingar vilka nu till del blivit en riskmiljö.

De flesta ungdomar är skötsamma, är ute och har kul och detta uppmuntrar vi i Nattvandringen. Dock så slutar helgerna mindre bra för en del samt att det inträffar ett antal icke önskvärda händelser och det är detta vi vill stävja.

Nedan en beskrivning av en tidigare helg från Fältassistenterna Södermalms Facebooksida.

Information från Fältarna Söder den 23 november

Här kommer en sammanfattning från helgen och en uppmaning till er vårdnadshavare och ni som har unga i er närhet.

Som tidigare sker det fortfarande ungdomssamlingar i Hammarby sjöstad. Det är ungdomar i högstadieåldern som både är boende i sjöstan och kommer från närliggande kommuner/stadsdelar. Det förekommer alkohol, narkotika och är överlag en riskmiljö då unga både riskerar att ramla i vattnet och inte vara uppmärksamma på tvärbanan. Det är även oroväckande då många är berusade. Allvarliga incidenter har redan skett och potentiella sådana ser vi varje helg. Utöver detta har vi nu fått hårdare restriktioner för att bekämpa smittspridningen av covid-19. Att samlas i ungdomssamlingar om 50-100 personer på detta sätt är inte lämpligt i dagsläget på grund av alla dessa anledningar!

Vi önskar att ni vårdnadshavare och andra vuxna i ungdomars närhet pratar med era tonåringar om detta så att vi förhoppningsvis kan få våra tonåringar att göra någonting annat. Exempelvis är Fryshuset öppet med covid19-anpassad verksamhet för unga.

Nu tar vi hand om varandra!

Hälsningar

Fältassistenterna Södermalm 0761212100

Bra telefonnummer att känna till:

Fältarna på Södermalm: 076-12 12 100 (ute fre på Södermalm/Sjöstaden)

Nattvandring i Hammarby Sjöstad: 076-706 53 73 (ute lör 20.00 – 23.00)

Fryshusets mobila Fritidsledare: 076-00 10 629 (ute fre, lör ca 19.00 – 24.00)

Ungdomssamlingar i sjöstan

Den senaste tiden har det varit stora ungdomssamlingar i Sjöstaden. Snyggt & Tryggt samverkar här med staden och flera aktörer. Bifogat finner ni brev som Fältarna har skickat ut till våra skolor i Sjöstaden.  Vi kommer inom kort gå ut med en enkät angående tryggheten i Sjöstaden.

Vill du ta del av den, veta mer om S&T, få ta del av vårt nyhetsbrev eller kanske hjälpa till – fler resurser behövs så maila till: info@snyggtochtryggt.se

Brev till skolor i Sjöstaden november 2020

Snyggt & tryggt

Pumpatävling 31 oktober

Häng med på TURF-EVENT fredagen den 30 oktober

Välkommen till Fryschillet!

Höstlovsaktivitet för unga 13-17 år

Grannsamverkan Nyhetsbrev Oktober 2020

Nyhetsbrev Snyggt & Tryggt – juli 2020

Sommarhälsning från Polisen

Här kommer några goda råd från Polisen.

PM Sjöstaden 20200612

Kontaktuppgifter polisen Södermalm

Grannsamverkansinfo 2020-06-18

Ha en skön sommar önskar

Styrelsen

Om Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en ekonomisk och icke-vinstdrivande föreningen.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ.

Hammarby Sjöstad står sig väl i jämförelse med andra delar av staden när det gäller Snyggt & Tryggt. Det stora flertalet känner sig trygga, tycker att det för det mesta är snyggt i Sjöstaden. Men många Sjöstadsbor ser nu en förändring till det sämre när det gäller tryggheten och underhållet. Sjöstaden är fortfarande under utbyggnad. Befolkningen växer, fler bostäder byggs, vi får fler arbetsplatser. Antalet pensionärer och ungdomar ökar. Hammarby Sjöstad har enligt ”Statistik om Stockholm” drygt 18.900 innevånare per december 2018. Hammarby Sjöstad tar dessutom dagligen emot ett stort antal besökare och turister. Tunnelbanan är på väg att byggas. Detta skapar nya möjligheter, men innebär också en hel del utmaningar.

Vi håller på med en kartläggning för att identifiera dessa utmaningar. Denna kartläggning kommer att ge oss en gemensam bild över hur situationen ser ut. Utifrån denna kommer vi sedan i samverkan med andra aktörer kunna diskutera och föreslå åtgärder på lämpliga insatser och aktiviteter för att bevara samt öka tryggheten i vårt område.

Stadgar för Snyggt & Trygg

Stadgar Snyggt och Tryggt Ek förening – 2018-12-10

TIDIGARE PRESENTATIONER OCH MÖTEN

2019-10-21 Snyggt & Tryggt presentation på Park Inn

2019-05-11 Bilder ifrån Infoträff S&T, LF och Sjöstadsföreningen

2019-05-11 BRF skadeförebygg info till styrelser från LF

Styrelsen i Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt styrelse

Nyhetsbrevet december 2019

Nyhetsbrev med Julhälsning ifrån Snyggt & Tryggt 

Handlingsprogram och grunden till Snyggt & Tryggt

 Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad version 1.0 2018-02-24

Kontakt

Selene Samuelsson Hedlund: epost info@snyggtochtryggt.se