Bilder på aktiviteter från tidigare sommartorg

Sommartorg Luma ordnas av Snyggt & Tryggt i år igen. :-)

Torget fylls med aktiviteter vid två tillfällen:
Skolavslutning 12-18 juni  kl. 16.00 – 20.00
Skolstart 12-17 augusti kl. 16.00 – 20.00

Tillsammans kommer vi levandegöra Luma torg med en massa roliga aktiviteter för våra unga.

Under dessa dagar kommer de kunna delta i olika aktiviteter och få göra trevliga saker, träffa vuxna och äldre ungdomar eller bara hänga på torget. Vi kommer lyssna in vad de vill och skapa aktiviteter utifrån deras önskemål, där så är möjligt.

På torget kommer det varje dag att finnas bord, stolar, spel, utelek, pingis och annat att ägna sig åt.


Här är lite av det som kommer att ske:

* Fik – alla dagar. Hålls av flicklag från Hammarby fotboll.

* Fryshusets Lovely Days närvarar 14  och 17 juni kl. 18 – 20. De kommer med Basket, pannafotboll och skate.

* Biblioteket håller i diverse pyssel 13 juni kl. 16-17.

Programmet är inte helt klart än och kommer att fyllas på.

 

Ambitionen med Sommartorget är som förra året att dessa aktivitet ska bidra till ett mer levande, upplevelsemässigt tryggare Luma torg där nya dialoger mellan barn och vuxna kan starta och stärka gemenskapen i Sjöstan.

 

Är du intresserad av att vara med som volontär någon av dagarna?

Vill du sponsra eventet i någon form?

Har du kanske någon kul utemöbel, saccosäck eller annat som kan passa in på Sommartorget att skänka?

Mejla då till: info@snyggtochtryggt.se eller swisha bidrag till:

123 057 67 51 (ange: Sommartorg Luma i meddelandet).

 

Tack på förhand och Varmt välkomna!

 

Arrangemanget sker i samverkan med Sjöstadsföreningen och Nattvandring i Sjöstan.

Eventet har möjliggjorts genom ett föreningsbidrag från Södermalms stadsdelsnämnd, för sommarinsatser för unga.

 

Sponsorer är bl.a. Fabege AB, Coop Sickla Kaj, Ica Supermarket Mårtensdal, fler sponsorer är på väg in.