Sjöstadsföreningen verkar för Sjöstan

De stöttar bostadsrättsföreningarna i boendefrågor, finansierar trygghets- och städinsatser, verkar för att stärka miljöarbetet och samverkar med Stockholms stad och övriga myndigheter. Sjöstadsföreningen jobbar för oss som bor i Hammarby […]

Grannsamverkan Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev Grannsamverkan september 2022   Läs mer om Grannsamverkan Här Och nyhet om polisens utbildning här

Mediapartner

Sommarbrev från Stockholms fältare

SOMMARBREV 2022 Ifrån Fältassistenterna på Södermalm

Grannsamverkan Nyhetsbrev Juni 2022

Grannsamverkan Nyhetsbrev Juni 2022   Läs mer om Grannsamverkan Här Och nyhet om polisens utbildning här

Det går fortfarande att anmäla sig till styrelsen!

Valberedningen söker fler kandidater och tar gärna mot förslag på kandidater att nominera till styrelsen för 2022-2023. Sjöstadsföreningen och dess styrelse gör ett viktigt och intressant arbete som är utvecklande […]

Kallelse till Årsstämma 2022

Onsdagen den 30 mars 2021 Klockan 18:30, kaffe och macka serveras från 18:00. Efter mötet finns tillfälle till mingel med dryck och snacks. Mötet hålls fysiskt på UNITY, Heliosgatan 13 […]

Intervju med Sjöstadsföreningens ordförande Jan Martinsson

Intervju med Jan Martinsson i Tidningen Hammarby sjöstad kan du läsa här https://www.tidningenhammarbysjostad.se/sjstadsfreningen  

Info från Polisen om bedrägerier

Snyggt & Tryggt vill härmed göra er uppmärksamma på polisens info kring bedrägerier. Den riktar sig till seniorer men är bra för fler att ta del av. Även tacksam om […]

S&T – info angående polisens infokampanj IGOR ”Våga Tipsa!”

Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen vill härmed uppmärksamma er på polisens nu pågående kampanj i vårt stadsdelsområde: Våga Tipsa! Polisens pilotprojekt IGOR, som jobbar förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, […]