Exploateringskontorets presentation 10 mars 2021

Hej,

Här hittar ni presentationen från Exploateringskontoret som hölls den 10 mars.

Exploateringskontorets presentation 210310

Sjöstadsföreningens årsstämma 18 mars 2021

Kallelse och agenda har sänts via mail den 15 februari.

Presentation från digitalt event 4/2-21 HSEF

Här hittar ni presentationen från vårt digitala event om Hammarby Sjöstad Ekonomisk Förening,

Här presenteras de avtal man kan få tillgång till genom Hammarby Sjöstad ekonomiska förening (HSEF). Sjöstadsföreningen kan som medlem i HSEF erbjuda sina medlemmar tillgång till de ramavtal som HSEF förhandlat fram mot en avgift som motsvarar medlemsavgiften i HSEF f.n. 60 kronor per lägenhet och år. Avgiften tas ut av HSEF. Eventuellt intresse att få tillgång till avtalen meddelas till ekonomi@sjostadsforeningen.se

Läs mer om HSEF på https://www.hammarbysjostad.se

Medlemsbrev januari 2021

Medlemsbrev januari 2021

Presentation från digitalt event 22/10-20 Nya tunnelbanan

Här hittar ni presentationen som pdf från vårt digitala event med SL om nya tunnelbanan.
Hammarby Sjöstad – Tunnelbanan en presentation från SL

Erbjudande finansiell benchmarking

Här hittar ni Branlys tjänster och det specifika erbjudandet till Sjöstadsföreningens medlemmar

Erbjudande Branly

Se presentation från vårt digitala event om finansiell benchmarking

Den 9 december 2020 anordnade Sjöstadsföreningen ett digitalt event tillsammans med David Sundén, Ekonomie Doktor och sjöstadsbo sedan 2003. Här presenterar David sitt sätt att jämföra BRF er i Sjöstaden. David har utifrån sina erfarenheter från Brf Sjöstadsallén utvecklat en tjänst som försöker svara på: 1. Har föreningen rätt avgift? 2. Jämför föreningens ekonomi med andra föreningar i närområdet med liknande förutsättningar 3. Värdera föreningens känslighet för ränteändringar eller chocker som t ex hyresbortfall på lokaler eller oplanerat kostnadskrävande underhåll 4. Bistå styrelsen med att formulera en realistisk strategi/plan för ekonomin på längre sikt.

Vill du ta del av eventet i efterhand så hittar du föredraget här 

Medlemsbrev december 2020

Medlemsbrev december 2020

Medlemsmöte om Finansiell Benchmarking den 9/12 kl 18.30

Välkommen till ett till digitalt möte via Sjöstadsföreningen. Denna gång är det Ekonomie Doktor David Sundén  som presenterar sitt sätt att jämföra BRF’er i Sjöstaden.

Nedan kommer ett exempel på en individuell analys. Davids kund vill gärna vara anonym.

Report Brf Anonym 23 2020