Erbjudande finansiell benchmarking

Här hittar ni Branlys tjänster och det specifika erbjudandet till Sjöstadsföreningens medlemmar

Erbjudande Branly

Se presentation från vårt digitala event om finansiell benchmarking

Den 9 december 2020 anordnade Sjöstadsföreningen ett digitalt event tillsammans med David Sundén, Ekonomie Doktor och sjöstadsbo sedan 2003. Här presenterar David sitt sätt att jämföra BRF er i Sjöstaden. David har utifrån sina erfarenheter från Brf Sjöstadsallén utvecklat en tjänst som försöker svara på: 1. Har föreningen rätt avgift? 2. Jämför föreningens ekonomi med andra föreningar i närområdet med liknande förutsättningar 3. Värdera föreningens känslighet för ränteändringar eller chocker som t ex hyresbortfall på lokaler eller oplanerat kostnadskrävande underhåll 4. Bistå styrelsen med att formulera en realistisk strategi/plan för ekonomin på längre sikt.

Vill du ta del av eventet i efterhand så hittar du föredraget här 

Medlemsbrev december 2020

Medlemsbrev december 2020

Medlemsmöte om Finansiell Benchmarking den 9/12 kl 18.30

Välkommen till ett till digitalt möte via Sjöstadsföreningen. Denna gång är det Ekonomie Doktor David Sundén  som presenterar sitt sätt att jämföra BRF’er i Sjöstaden.

Nedan kommer ett exempel på en individuell analys. Davids kund vill gärna vara anonym.

Report Brf Anonym 23 2020

Medlemsbrev November 2020

Medlemsbrev november 2020

Inställt möte

Det planerade mötet med Stockholm New den 11 november är tyvärr inställt. Nytt datum meddelas senare.

Medlemsbrev Oktober 2020

Medlemsbrev oktober 2020

Medlemsbrev från Styrelsen

Medlemsbrev september 2020