Möte om säkerhetsläget i Sjöstan

Trygghet i och kring våra brf:er är temat för vårt medlemsmöte den 19 april med talare från Polisen och Stiftelsen Tryggare Sverige. Mötet arrangeras av Sjöstadsföreningen i samarbete med Snyggt […]

Handlingar till årsstämman 2023

Budget 2023 Valberedningen 2023 Års 221231 Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad ny (1) Revisionsberättelse_förtroendevald revisor_Sjöstadsföreningen_2022 Verksamhetsberättelse_2022 ÅR_2021

Snyggare och tryggare i Sjöstan?

NU KAN DU svara i en enkät som ska leda till att vi får en snyggare och tryggare stadsdel. Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en medborgardriven ekonomisk förening […]

Kallelse till Årsstämma

Torsdagen den 23 mars 2023 klockan 18:00 hålls Sjöstadsföreningens årsstämma på UNITY, Heliosgatan 13. Där bjuds det på kaffe och smörgås, och efter mötet finns tillfälle till mingel.  Anmälan Vi […]

Trygghetsdialog i BRF

Återkoppling från Trygghetsdialog i BRF i Sjöstan 2023-01-24, som arrangerades av Snyggt & Tryggt i samverkan med Sjöstadsföreningen. Deltagare var ifrån BRFerna: The Village 1, The Village 2, Båtbyggaren, Hamnkranen […]

Ramavtal för laddsystem

Sjöstadsföreningen har träffat ett ramavtal med ChargeNode gällande laddsystem och laddboxar. Se alla ramavtal!

Ramavtal för möteslokaler

Sjöstadsföreningen har träffat ett ramavtal med Eatery Lumafabriken med förmånligare priser för möteslokaler och årsstämmor. Se alla ramavtal!

Grannsamverkan december 2022

Nyhetsbrev Grannsamverkan Dec 2022

Sjöstadsföreningen verkar för Sjöstan

De stöttar bostadsrättsföreningarna i boendefrågor, finansierar trygghets- och städinsatser, verkar för att stärka miljöarbetet och samverkar med Stockholms stad och övriga myndigheter. Sjöstadsföreningen jobbar för oss som bor i Hammarby […]

Grannsamverkan Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev Grannsamverkan september 2022   Läs mer om Grannsamverkan Här Och nyhet om polisens utbildning här