Trygghetsdialog i BRF

Återkoppling från Trygghetsdialog i BRF i Sjöstan 2023-01-24, som arrangerades av Snyggt & Tryggt i samverkan med Sjöstadsföreningen. Deltagare var ifrån BRFerna: The Village 1, The Village 2, Båtbyggaren, Hamnkranen […]

Ramavtal för laddsystem

Sjöstadsföreningen har träffat ett ramavtal med ChargeNode gällande laddsystem och laddboxar. Se alla ramavtal!

Ramavtal för möteslokaler

Sjöstadsföreningen har träffat ett ramavtal med Eatery Lumafabriken med förmånligare priser för möteslokaler och årsstämmor. Se alla ramavtal!

Grannsamverkan december 2022

Nyhetsbrev Grannsamverkan Dec 2022

Sjöstadsföreningen verkar för Sjöstan

De stöttar bostadsrättsföreningarna i boendefrågor, finansierar trygghets- och städinsatser, verkar för att stärka miljöarbetet och samverkar med Stockholms stad och övriga myndigheter. Sjöstadsföreningen jobbar för oss som bor i Hammarby […]

Grannsamverkan Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev Grannsamverkan september 2022   Läs mer om Grannsamverkan Här Och nyhet om polisens utbildning här

Mediapartner

Sommarbrev från Stockholms fältare

SOMMARBREV 2022 Ifrån Fältassistenterna på Södermalm

Grannsamverkan Nyhetsbrev Juni 2022

Grannsamverkan Nyhetsbrev Juni 2022   Läs mer om Grannsamverkan Här Och nyhet om polisens utbildning här

Det går fortfarande att anmäla sig till styrelsen!

Valberedningen söker fler kandidater och tar gärna mot förslag på kandidater att nominera till styrelsen för 2022-2023. Sjöstadsföreningen och dess styrelse gör ett viktigt och intressant arbete som är utvecklande […]