Medlemsmöte om Finansiell Benchmarking den 9/12 kl 18.30

Välkommen till ett till digitalt möte via Sjöstadsföreningen. Denna gång är det Ekonomie Doktor David Sundén  som presenterar sitt sätt att jämföra BRF’er i Sjöstaden. Nedan kommer ett exempel på en individuell analys. Davids kund vill gärna vara anonym. Report Brf Anonym 23 2020

Medlemsbrev november 2020

Medlemsbrev november 2020

Inställt möte

Det planerade mötet med Stockholm New den 11 november är tyvärr inställt. Nytt datum meddelas senare.

Medlemsbrev oktober 2020

Medlemsbrev oktober 2020

Medlemsbrev september 2020

Medlemsbrev september 2020

Boendeenkäten är klar

Här kommer rapporten i sin helhet. Boendeenkät (2020) Lokala inköp och Corona Publik

Sjöstadsföreningens årsstämma – protokoll

Här kommer protokollet från mötet. Protokoll SF årsmöte 2020 Styrelsen

Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020

Hej Här kommer alla dokument. Medlemmar som vill delta i något möte måste kontakta styrelsen  så skickar vi länken. Styrelsen Kallelse Sjöstadsföreningens årsstämma 2020 Verksamhetsberättelse Sjöstadsföreningen 2019 STADGAR omarbetning 2020-05-25 Årsredovisning Sjöstadsföreningen 2019 Granskning Sjöstadsföreningen 2019 Utfall 2019 och budget 2020 inkl medlemsavgift Valberedningens förslag, Sjöstadsföreningen 2020  

Enkäten om Corona, resultatet

Under april 2020 genomförde Sjöstadsföreningen en snabbenkät bland medlemmarna för att kartlägga hur de hanterat sina lokalhyresgäster och om de vidtagit andra åtgärder till följd av Coronakrisen.   I korthet visar resultaten:   Om föreningarnas lokaluthyrning 60 procent av lokalhyresgästerna har ansökt om reducerad hyra. 25 procent av bostadsrättsföreningarna har hittills sänkt hyran för sina […]

Tips/checklista för BRFer inför diskussion med hyresgäster

Tips/Checklista kommer här Checklista för BRFer 2020-04-20