Om Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell förening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och cirka 13 900 boende.

Föreningens  uppgift är att tillvarata de boendes intressen i Sjöstaden och arbetar med konkreta boendefrågor ”här och nu” och med framtidsfrågor inom projektet HS2020.

Trafik och trafiksäkerhet

Vi har engagerat oss för förbättrad trafiksäkert i Sjöstaden. Vi har tagit upp den i våra diskussioner med de politiska partierna inför valet 2014. Vi har kartlagt olycksrisker och incidenser och tagit upp frågorna med ansvariga inom stadens förvaltningar.

Smart och förnybar energi

Projektet syftar till att stärka brf-styrelserna i arbetet på att förbättra energieffektiviteten så att energiförbrukningen kan sänkas till ”under 100” i alla byggnader. Ett kompetens- och innovationscentrum har etablerats. Bostadsrättsföreningarna har utsett energiansvariga. Ett nytt koncept för energieffektivisering, ”målstyrd energiförvaltning”, har lanserats. Avtal har träffats om pilotprojekt. Sjöstadsföreningen kommer att arbeta vidare för att minska energiförbrukningen t ex visualisering av energianvändningen samt med smart och förnybar energi. Vi vill göra Sjöstaden till demostad för nästa generation solenergiteknik.

Snyggt & Tryggt

Föreningen har också tagit initiativet till ”snyggt & tryggt”, en verksamhet som syftar till att underhålla det offentliga rummet och hindra skavanker, förslitning och förfall. Det går att läsa mer om det i en separat flik på vår hemsida, se  Snyggt & Tryggt.

Lokaler för kultur- och föreningslivet

Sjöstadsföreningen arbetare aktivt för att få fram lokaler för kultur- och föreningslivet, har tagit upp frågan med partierna inför valet 2014 och i olika överläggningar med stadsdelsförvaltningen på Södermalm. Detta ämne har vi jobbat vidare med under åren och just 2019/2020 kan vi och våra medlemmar glädjas åt möjligheten att använda Fryshusets lokaler utan kostnad.

Nya Hammarbybacken för åretruntskidåkning

Detta är ett projekt som syftar till att skapa en året-runt- verksamhet i skidbacken. Sjöstadsföreningen har tagit fram ett omfattande underlag för hur en sådan anläggning skulle kunna byggas – med ny teknik för klimatskal, ny solenergiteknik och ny teknik för klimatstyrning. Föreningen har uppvaktat de ledande politikerna i Idrottsnämnden och lämnat en skrivelse till Idrottsborgarrådet med förslag om en förstudie. Sjöstadsföreningen samarbetar med Skistar och Svenska skidförbundet.

Badplats med ny vattenteknik i Hammarby Sjö

Sjöstadsföreningen deltar i IVAs Vinnova-finansierade projekt om framtidens vattenreningsteknik. Inom ramen för det projektet verkar föreningen för att det ska etableras bad i Hammarby Sjö, ett flytande bad – utrustad med barnpool och bassäng för simskola.

Sjöstaden i mobilen

Föreningen har tagit initiativet till en förstudie om ett lokalt mobilt kommunikationssystem, Sjöstaden i mobilen. Den genomfördes 2013 med stöd av Vinnova. Det arbetat tas nu vidare i ett samarbete med KTH med projektnamnet Local Life och  kommer att testas Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och ytterligare två-tre platser från hösten-vintern 2017.