Sjöstadsdagen är ett av flera event som arrangeras av Sjöstadsföreningen.

Föreningen som verkar för Sjöstaden

Sjöstadsföreningen är en ideell förening för alla bostadsrättsföreningar
och boendeföreningar i Hammarby Sjöstad. Som medlem får
man stöd, erfarenhetsutbyten och tillgång till förmånliga avtal.

Sjöstadsföreningen verkar för att göra Sjöstadens röst hörd bland politiker och  myndigheter, samtidigt som man värnar om stadsdelens fortsatta utveckling. Den ideella föreningen bildades 2003 och har för närvarande 62 bostadsrättsföreningar som medlemmar med tillsammans drygt 6 000 lägenheter och cirka 18 000 boende.

Medlemmarna i Sjöstadsföreningen får värdefull hjälp, och ett ömsesidigt utbyte, i viktiga frågor som rör boendet, service, tjänster, information och kunnande. I samarbetet får medlemmarna också stöd vid garantibesiktningar och man ges möjlighet att samverka runt nya och befintliga upphandlingar.

Föreningen är en aktiv partner med Stockholms stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse och arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor.

Sjöstadsföreningen bidrar också till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling och att stärka stadsdelens varumärke och attraktivitet för att därmed skapa mervärde för sjöstadsborna.

Knatteloppen och loppis är poppulära på Sjöstadsdagen.

Sjöstadsdagen är ett exemel på ett av flera event som Sjöstadsföreningen anordnar. Det är det enda större evenemanget i Hammarby Sjöstad och arrangeras 2024 den 24 augusti vid Lumaparken, Luma torg och längs kajen nedanför Luma. Då samlas sjöstadsborna på en festival med musikunderhållning, loppmarknad, information och massor av aktiviteter för hela familjen.

Det är viktigt att alla bostadsrättsföreningar och boendeföreningar engagerar sig i Sjöstadsföreningen eftersom det finns mycket kvar att göra i stadsdelen. Vi har stora projekt som nya tunnelbanan, nya avloppstunnlar och reningsanläggning i Hammarbybacken som kommer att påverka oss. Vi har också det helt nya området Sjöstadshöjden som ska byggas runt Hammarby Fabriksväg.

Som medlem i Sjöstadsföreningen får man också tillgång till över tio olika ramavtal där besparingen av ett enda avtal sannolikt kommer betala hela medlemsavgiften. Ramavtalen täcker in tjänster som återvinning av kretsloppsavfall, teknisk och ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård, fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram samt energideklarationer.

Man samarbetar också med Hammarby Sjöstad Ekonomiska Förening och genom en tilläggsavgift får man även tillgång till fler förmånliga ramavtal.

Medlemmarna erbjuds också en kostnadsfri energigenomgång från källare till tak, där man tittar på hur föreningen kan sänka sina energikostnader, minska klimatavtrycket och få ett bättre inomhusklimat.

Sjöstadsföreningen har ett samarbete med Tidningen Hammarby Sjöstad

Text INGVAR LARSSON