Kalendarium

Se även under Aktuellt

Sjöstadsdagen 2022

Lördagen den 3 september 2022

Sjöstadsdagen

Sjöstadsföreningens årsstämma 18 mars 2021

Kallelse och agenda har sänts via mail den 15 februari

INSTÄLLD: Sjöstadsdagen 4 september 2021

Medlemsmöte om Finansiell Benchmarking den 9/12 kl 18.30

Välkommen till ett till digitalt möte via Sjöstadsföreningen. Denna gång är det Ekonomie Doktor David Sundén  som presenterar sitt sätt att jämföra BRF’er i Sjöstaden. Nedan kommer ett exempel på en individuell analys. Davids kund vill gärna vara anonym.

Report Brf Anonym 23 2020

Kallelse/Inbjudan till digitalt möte med tema Tunnelbanan

Torsdagen den 22 oktober 18:30
Mötet sker via Microsoft Teams, se länk nedan

Anslut till mötet på din dator eller i mobilappen
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUyZWQ1NzUtMjViNi00NGI1LWJlMTAtYmE3NTgyZDM4YjVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22030d565e-6e6e-416d-bcf1-62cbbb87dd91%22%2c%22Oid%22%3a%2222db558b-ca67-4697-adbb-27523bf57e72%22%7d