Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Bildades 2003 och har 50 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med över 4.000 lägenheter och cirka 10.000 boende. Föreningens huvudsakliga uppgifter är:

• Att vara kontaktorgan med Stockholms stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse

• Att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande

• Att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling
Föreningen genomför varje år Valborgsfirandet i Hammarbybacken (där flera tusen brukar delta) och medverkar till Sjöstadsdagen i månadsskiftet augusti-september.
Föreningen arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad:

– återvinning och renhållning
– trafik och trafiksäkerhet
– smart och förnybar energi
– lokaler för föreningslivet
– nya Hammarbybacken för åretruntskidåkning
– badplats med ny vattenteknik i Hammarby Sjö

Läs mer i vår broschyr!