Upprop från valberedningen

Vi söker förslag på kandidater till styrelsen för 2024. Sjöstadsföreningen erbjuder stora möjligheter att engagera sig i utvecklingen av Hammarby Sjöstad.
Ta kontakt med valberedningen om du vill vara med eller har någon att föreslå, Det är mycket på gång och Sjöstadsföreningen har ett spännande år framför sig!

Vi behöver ditt förslag senast den 19 februari.

/ Valberedningen

Skicka mail till:
Jan Martinsson jan.087711155@gmail.com
Bertil Stockhaus stockhaus@stosn.com
Mikael Forsberg Mikaelforsberg.privat@gmail.com