Info från Polisen om bedrägerier

Snyggt & Tryggt vill härmed göra er uppmärksamma på polisens info kring bedrägerier. Den riktar sig till seniorer men är bra för fler att ta del av. Även tacksam om vi kan hjälpas åt och tipsa de äldre i vår närhet som kanske inte själva kan finna denna information. Det är tre olika teman på ”Mig lurar du inte!”