S&T – info angående polisens infokampanj IGOR ”Våga Tipsa!”

Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen vill härmed uppmärksamma er på polisens nu pågående kampanj i vårt stadsdelsområde:

Våga Tipsa!

Polisens pilotprojekt IGOR, som jobbar förebyggande mot mäns våld mot kvinnor, har nu börjat med en ny kampanj som uppmanar folk att tipsa polisen när man misstänker våld i nära relation. Den heter: “Våga Tipsa!”

Projektet bedrivs i samverkan mellan Södermalms socialtjänst och polis, som täcker områdena Södermalm, Hammarby Sjöstad och Gamla Stan. Gruppchefen Markus har redan noterat flera positiva effekter det halvår projektet har bedrivits. Man har nu tagit fram en specialanpassad affisch som man önskar att BRFer, hyresvärdar och fastighetsägare sätter upp.

Se fil med mail från ansvarig projektledare från polisen samt filer med broschyr samt frågor och svar.

Detta är en mycket viktig kampanj som ska hjälpa till att bidra att mäns våld emot kvinnor minskar. Genom detta mail vill polisen:

  1. Göra oss uppmärksamma på kampanjen
  2. Att ni som är fastighetsägare, hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar sätter upp skyltar i era trapphus
  3. Att ni meddelar projektledaren Markus om ni har gjort detta eller vill ha hjälp
  4. Att ni tar kontakt med Markus vid eventuella frågor
  5. Att kampanjen tas upp och sprids

 

Tack för er hjälp på förhand!

Selene Samuelsson Ordförande i Snyggt & Tryggt, kontakt: info@snyggtochtryggt.se

Jan Martinsson Ordförande i Sjöstadsföreningen, kontakt: info@sjostadsforeningen.se

 

Refererade dokument för nedladdning

 

Mail ifrån polisen ang kampanjen IGOR – 2021-12-16

Frågor och svar ang. IGOR-kampanjen — 2021-12-16

IGOR affisch infokampanj – 2021-12-16