S&T – info angående polisen infokampanj IGOR “Våga Tipsa!”

Snyggt & Tryggt och Sjöstadsföreningen vill härmed uppmärksamma er på polisens nu pågående kampanj i vårt stadsdelsområde:

Våga Tipsa!

 

Se nedan inkluderat mail från ansvarig projektledare från polisen samt bilaga med frågor och svar.

Detta är en mycket viktig kampanj som ska hjälpa till att bidra att mäns våld emot kvinnor minskar. Genom detta mail vill polisen:

  1. Göra oss uppmärksamma på kampanjen
  2. Att ni som är fastighetsägare, hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar sätter upp skyltar i era trapphus
  3. Att ni meddelar projektledaren Markus om ni har gjort detta eller vill ha hjälp
  4. Att ni tar kontakt med Markus vid eventuella frågor
  5. Att kampanjen tas upp och sprids

Tack för er hjälp på förhand!

 

Selene Samuelsson Ordförande i Snyggt & Tryggt, kontakt: info@snyggtochtryggt.se

Jan Martinsson Ordförande i Sjöstadsföreningen, kontakt: info@sjostadsforeningen.se

 

===============

 

 

Hej Fastighetsägare, Hyresvärdar och Bostadsrättsföreningar!

Det kan vara så att du redan har fått detta mejlet och då ber jag om ursäkt. Är du inte längre aktuell i nedan frågeställning/funktion kan du bortse från detta meddelande.

Mitt namn är Markus Antonsson och jag är projektledare och gruppchef på polisen för projekt IGOR.

IGOR innebär förebyggande/återfallsförebyggande och agerande mot mäns våld mot kvinnor genom samhandling av Södermalms socialtjänst och polis.

Syftet är att förebygga partnervåld och att myndigheterna ska få kännedom om relationer där partnervåld förekommer (mörkertal). Vi vill komma och knacka på innan det är för sent.

Vi vill också att förhindra att nya gärningar sker i av oss redan kända relationer. Mäns våld mot kvinnor sker ofta utan polisens eller socialtjänstens kännedom. Genom att skriva ut och sätta upp bifogad affisch i era portar/trappuppgångar/andra viktiga fastighetsutrymmen bidrar ni till att fler blir medvetna om vikten av att kontakta polis och socialtjänst vid minsta misstanke om att någon far illa.

Vårt projektområde är stadsdelarna Södermalm, Gamla stan och Hammarby Sjöstad. Vi skulle därför behöva ha ert godkännande samt hjälp med att sätta upp informationsaffischen

”Våga tipsa!” i trappuppgångarna i era fastigheter i just dessa tre stadsdelar. Skulle det kunna gå att fixa? Vi kan även komma med material om ni inte själva kan lösa utskrift.

 

Önskemål: Affischen behöver skrivas ut i färg. Placera gärna affischen på en väl synlig plats i trapphuset, om möjligt gärna i en glastavla eller i någon annan form av skyddande plastficka. Önskas hjälp med affischer läs mer bifogade frågor och svar.

Vore toppen om ni kan återkoppla om ni har satt upp informationen på en viss adress/område/fastighetsbestånd genom att svara på detta mejl alternativt att ni ger mig/oss ett godkännande till att vi själva sätter upp affischen i era fastigheter. Denna affisch är skräddarsydd samt lokalt anpassad. Vi hoppas att den kommer bidra till att problematiken uppmärksammas/synliggörs och att folk börjar tipsa. Vi kommer även att gå ut i media och prata om IGOR samt denna tips-kampanj och detta förväntas ske under vecka 50 och 51. Affischen vill vi ska sitta längre över tid.

Frågor/funderingar? Läs mer i medföljande dokument: ”Frågor och svar ang polisens kampanj IGOR” eller kontakta mig på denna mejl eller via tfn-nummer nedan.

Ni får gärna dela detta mejl och information inom aktuellt projektområdet så kampanjen sprids.

 

Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.

Stort tack för er hjälp!

 

Vänligen

Polisinspektör Markus Antonsson
Gruppchef / Projektledare IGOR (PO CITY)

LPO Södermalm

Polisområde Stockholm City

010-5633275

Frågor och svar ang IGOR-kampanjen – 2021-12-16