people sitting on chair

Kallelse till Årsstämma 2022

Onsdagen den 30 mars 2021 Klockan 18:30, kaffe och macka serveras från 18:00. Efter mötet finns tillfälle till mingel med dryck och snacks. Mötet hålls fysiskt på UNITY, Heliosgatan 13 . Möjlighet att deltag digitalt finns också.  Länk till mötet finns längre ner i detta dokument.

Mötet inleds med Presentation av Hammarbybacken, inifrån och ut. Talare är Stockholm Vatten och Avlopp och Skistar.

Vi vill att ni anmäler er så vi kan skapa en röstlängd och närvarolista så vi kan beställa rätt mängd mackor och kaffe. Vi behöver alltså namn på alla som vill komma, vilken förening ni tillhör och helst vem som röstar för er föreningen. Svar önskas före 28 mars. Flera från föreningen kan delta men bara en röst per förening.

Anmälan

ANMÄLAN MÅSTE GÖRAS HÄR : https://forms.gle/5poPwPvowTJh1LF48

 

Om ni har problem eller frågor så kontakta info@sjostadsforeningen.se eller så försöker vi lösa det på plats vid mötet.

Välkommen, aktiva föreningar ger en stark organisation.

 

Anslutningsinformation för Google Meet

Videosamtalslänk: https://meet.google.com/viz-bjtd-anp

Eller ring: ‪(SE) +46 8 505 451 53‬ Pinkod: ‪932 740 682‬#


Stämmohandlingar

(Kommer läggas till på hemsidan vart efter de blir tillgängliga. Uppdateras löpande, då länken fungerar har vi publicerat filen…)

Kallelse till Årsstämma 2022 (Samma som denna text men pdf.)

SF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

SF VERKSAMHETSPLAN 2022

Valberedningen 2022

Budget 2022

SF Årsredovisning 2021 till stämma

Revisionsrapport Convensia

Revisionsberättelse_förtroendevald revisor_Sjöstadsföreningen_2021.docx


Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma start ca 19:10:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Fastställande av dagordning
  1. Val av mötesfunktionärer
  2. Ordförande för mötet
  3. Sekreterare för mötet
  4. Justeringspersoner tillika rösträknare, 2 st
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
 6. Styrelsens verksamhetsplan för 2022
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse för det gångna året
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om ersättning till av årsstämman utsedda styrelseledamöter och revisorer för 2022
 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2022
 12. Val av styrelse. Valda på två år vid föregående stämma är Cecilia Taillefer Odenholm Brf Sjöstadsesplanaden 1, Rickard Dahlstrand, Brf The Village och Erik Borg, Brf Olympia.
  1. Ordförande för 1 år
  2. 2 ledamöter på 2 år
  3. Fyllnadsval 1 ledamot på 1 år
  4. 1 ledamot på 1 år
 13. Val av revisorer
  1. Lekmannarevisor
  2. Auktoriserad revisor
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden
 16. Årsstämmans avslutning