Förslag för GlashusEtt

GlashusEtt har sedan invigningen 2002 varit en centralpunkt i Hammarby Sjöstad. Sjöstaden byggdes som en miljöstadsdel och i GlashusEtt fanns Stockholms stads första miljöinformationscentrum. GlashusEtt var ett gemensamt projekt mellan Renhållningsförvaltningen, Fortum och Stockholm vatten för att informera Sjöstadsborna och en stor mängd besökare, inte minst internationella, om Sjöstadens miljöprogram. Det var öppet för allmänheten 5 dagar iveckan och platsen för utställningar och seminarier. Nu står byggnaden tom och tyst efter att Stockholm Vatten och Avfall utrymt den.

Hammarby Sjöstad behöverett medborgarhus, en mötesplats för både allmänhet och ett hemvist för det aktiva föreningslivet.

Det saknas mötesplatser för alla åldersgrupper, från ungdomar och scouter till seniorer. Noterbart är att Sjöstaden är byggd utan någon fast mötespunkt eller centrum där boenden kan mötas naturligt och gränsöverskridande. Föreningar har svårt att nå ut med sina aktiviteter. Att förankra miljöengagemanget hos alla boende är en viktig åtgärd på vägen mot Sjöstadens må|, att vara klimatneutrala till år 2030, här skulle en informationsplats kunna bidra.

Siöstadsföreningen är en ideell förening med 56 bostadsrättsföreningar och wå SKB kvarter som medlemmar, totalt representerar våra medlemmar drygt 51OO lägenheter iSjöstaden. Snyggt & Tryggt är en icke vinstdrivande förening som  arbetar för Platssamverkan i Sjöstaden och som aktivt jobbar med trygghetsfrågor och vill hålla Sjöstaden fri från nedskräpning, klotter och allmän förstörelse. Sjöstadsföreningen och Snyggt & Tryegt vill bidra till att GlashusEtt görs tillgängligt och önskar få samråda runt Stadens utredning av framtida verksamhe! både som det uttryckts i budgeten i form av ett utredningsuppdrag men också när den nu aktuella medborgarfrågan om ungdomsverksamhet i GlashusEtt behandlas.

Staden har redan, i en bilaga till Klimatkontrakt 2030 med ViableCities, specifikt uppmärksammat det medborgarengagemang som finns i Hammarby Sjöstad. Vidare nämns behovet av att stärka former för samverkan mellan lokala aktörer för att vidareuweckla och förverkliga ambitionerna i klimatkontraktet, med särskild betoning på medborgarengagemang. Här är GlashusETT en möjlighet att gå från ord till handling.

Sjöstadsföreningen, Snyggt & Tryggt samt ElectriClW tillsammans med Kulturföreningen, Hembygdsföreningen med flera är alla starka och aktiva föreningar som har engagerade medborgare men saknar fast hemvist. Det gör även  Scouterna som tidigare fått använda GlashusEtt.

GlashusEtt kan också spela en roll inom det av staden prioriterade ändamålet att skapa trygghet och kontroll. Den senaste tidens händelser i Sjöstaden pekar på ett ökat behov av åtgärder.

GlashusEtt ligger på en mycket central plats precis vid tvärbanestationen Sickla Kaj samt väldigt nära Max och Coop där många ungdomar samlas kvällstid. Att upplåta GlashusEtt som ett medborgarhus skulle göra detta till en levande plats både dag- och kvällstid. Det skulle öka den sociala kontrollen större delen av dygnet på denna plats, vilket är viktigt. Nattvandringen skulle kunna ha sina jackor där och ungdomar skulle ges en chans att mera naturligt komma i kontakt med vuxna och lättare kunna ta del i utbudet från föreningslivet. Vi ser GlashusEtt som ett hus för alla boende i Sjöstaden samt som en visningsplats – det finns fortsatt ett internationellt besöksintresse – och skulle gärna vilja
få berätta mer om våra tankar och få höra om era.

Med förhoppning om ett positivt svar och en inbjudan till dialog om den framtida verksamheten i GlashusEtt.

Jan Martinsson
Ordförande Sjöstadsföreningen

Selene Samuelsson Hedlund
Ordförande Snyggt & Tryggt

Kopia
Hembygdsföreningen
Kultur i Sjöstaden
Sjöstadens Scoutkår
Nattvandring i Hammarby Sjöstad
Företagargruppen i Hammarby Sjöstad
ElectriCiTY
Sjöstadskapellet
Rotary Fryshuset
Ett gemensamt Sjöstan

 

GlashusEtt