Information från mötet kring boendesociala frågor

Hej,

Här hittar ni presentationen och frågor från vårt event den 6 december

Snyggt & Tryggt punkter från möte Boendesociala frågor 2021-12-06

S&T Boendesociala frågor presentation Pia Bruns 2021-12-06