Medlemsbrev December 2021

God Jul och Gott Nytt År! önskar Sjöstadsföreningen. Vi hoppas att 2022 blir ett bättre och aktivare år där vi får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och att alla sjöstadsbor kan mötas på Sjöstadsdagen igen.

Kommande aktiviteter för våra medlemmar

ElectriCITY håller digitalt möte om bergvärme och fjärrvärme ur ett systemperspektiv. Deltagande från Stockholm Exergi, Nibe och KTH. Datum ej fastställt än.

Den 9 februari planerar Sjöstadsföreningen ett fysiskt möte. Visning av laddplatser i Brf the Village, vad händer i Sjöstaden samt en programdiskussion. Vad ska verksamheten 2022 innehålla?

Den 30 mars 2022. Årsmöte. Presentationer om Hammarbybacken, inifrån och ut. Skistar och SVOA

Samarbete i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen har som största förening i Sjöstan tagit initiativet och tillsammans med S&T skrivit till Stadsdelsnämnden inför utredningen av den framtida användningen av GlashusEtt. Vi ser möjligheter att skapa ett medborgarhus till stöd för alla lokala föreningar och till medborgarnas glädje. Hela skrivelsen hittar du här. I detta har vi jobbat med eller informerat: Hembygdsföreningen, Kultur i Sjöstaden, Sjöstadens Scoutkår, Nattvandring i Hammarby, Företagargruppen i Hammarby Sjöstad, ElectriCITY, Sjöstadskapellet, Rotary Fryshuset, Ett gemensamt Sjöstan och Hammarby Sjöstad ekonomiska förening.

Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt vill tacka för året som varit och till de som samverkat och deltagit i våra aktiviteter. Det mesta har varit roligt och även i de tuffa stunderna så har samverkan fungerat väl och betytt mycket.
Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år 2022. Vi kommer precis som detta år ha en städinsats den 1 januari. Samling vid Tårtan kl. 13.00 för att plocka upp ev. skräp som finns i området.

Gott Nytt önskar styrelsen i S&T

Presentation förening

Brf Seglatsen tar över stafettpinnen denna gång. Tack!

Brf Seglatsen har just gjort en ny hemsida, titta på den här!

Seglatsen i korthet:

  • 137 lägenheter, 9 uppgångar, gästlägenhet, styrelserum, 70 garageplatser varav 17 laddplatser, 7 mc-platser, Riksbyggen och NCC klart 2008.
  • Största utmaningen – Pandemin
  • Energi, Energiåtervinning ur frånluften genomfördes redan 2014, sannolikt först i Sjöstan!
  • Övrigt som gjorts är Total upprustning av trapphus/entréer 2018-2021
  • Introduktion av Boappa 2021 och naturligtvis vår nya externa hemsida

 

Vilken förening ställer upp med nästa presentation? Skriv till info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med till slut. Vore trevligt med några frivilliga!

För styrelsen i Sjöstadsföreningen
Jan Martinsson
Ordförande
Jan.Martinsson@sjostadsforeningen.se

Om sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och cirka 13 900 boende

Läs nyhetsbrevet som pdf istället

Medlemsbrev dec 2021