Tack alla våra sponsorer och alla tusentals besökare

Det blev en fantastisk Valborg vid Hammarbybacken. Och vädret. Tusen tack.

Sjöstadsföreningens styrelse kommentarer till förstudien T-bana till Nacka

Läs Sjöstadsföreningens styrelsekommentarer till förstudien om T-bana till Nacka. Klicka här

Gigantiska förskolan Storseglet en hälsorisk för barnen – och vuxna?

Politikerna i Södermalms Stadsdelsnämnd har enighet över partigränserna beslutat bygga en gigantisk förskola för 200 barn invid Värmdöleden I Henriksdalshamnen. Den skall ersätta förskolorna Solbacken och Båtbyggaren. Solbacken skall bli ett annat provisorium som vanlig skola i väntan på nya skolan vid Lugnets Alle blir klar. Båtbyggaren skall bort för att byggbolag skall in och […]

HS2020 som ”medborgardriven innovationsplattform”

Sjöstadsföreningen har svarat på Vinnovas inbjudan att etablera en s k innovationsplattform. Föreningen har i en skiss till ansökan presenterat HS2020 som en ”medborgardriven innovationsplattform”. Vinnova kommer att välja ut 5-10 sådana skisser som sedan ska utvecklas till komplette ansökningar om innovationspengar. Beslut kommer att fattas senast den 5 juni. Sjöstadsföreningen samarbetar med KTH, Stockholms […]

HS2020Energi: Bättre inomhusklimat – lägre energikostnader

Sjöstadsföreningen har i verksamhetsplanen för 2013 gjort energin till en huvudfråga. Syftet är att förbättra inomhusklimatet och sänka energikostnaderna med målet att pressa ner energiförbrukningen ”under 100 kWh”. Den 19 och 21 februari genomför föreningen två möten för bostadsrättsföreningarnas ordförande och energiasvariga. Till det mötet har sex energi-, energiteknik-och energiserviceföretag bjudits in för att presentera […]

Nu startar Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad!

En spännande utveckling i vår hembygd. I slutet av 2013 kommer Nya Carnegiebryggeriet att stå klart på Ljusslingan 15 – 17, i tidigare bibliotekslokalerna och grannhuset närmast Lumabryggan. Ett nytt lokalt bryggeri uppstår alltså i Hammarby Sjöstad, en storsatsning från tre huvudintressenter; Carlsberg Sverige, D. Carnegie & Co AB samt Brooklyn Brewery (New York). I […]

Gör Hammarbybacken till Stockholms Ski Center året om

Sjöstadsföreningen har nyligen uppvaktat Stockholms kommuns Idrottsnämnd med förslag att göra Hammarbybacken till ett ett ännu större aktivitetscentrum året om, bland annat genom etablering av Stockholms Ski Center. Inomhusbacke för utförsåkning och skidspår i tunnel runt backen året runt är några av idéerna som Sjöstadsföreningen nu vill få igång en förstudie kring. – Hammarbybacken, nästan […]

Erbjudande om energibesparing till medlemmar

Under 100 kwh/m2 – mål för Hammarby Sjöstads energianvändning inom tre år ! Sjöstadsföreningen, som idag representerar ett 30-tal Brf i Hammarby Sjöstad har under hösten 2012 tagit initiativ till olika aktiviteter som skall möjliggöra att energiförbrukningen och därmed kostnaderna i boendet kan sänkas väsenligt inom några år – om boende och Brf-föreningar/Bostadsföretag vill medverka. […]

Bli medlem i Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen verkar på uppdrag av sina medlemmar, bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden. Medlemsavgiften 10 kr/lgh/år. Ännu fler medlemsföreningar = ännu starkare gemensam röst. Om din förening ännu inte är medlem, anmäl intresse här.

Remissyttrande över kommunens idrottspolitiska program

Föreningens remissyttrande över förslaget till idrottspolitiskt program 2013-17 för Stockholms kommun. Klicka här för att ladda ner som PDF