Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen

Vid en dom som publiceras idag den 22 december 2015 dömer Högsta Domstolen byggföretaget Myresjöhus för att ha varit vårdslös i byggandet med enstegstätade fasader i ett antal småhus i Skåne för 15 år sedan.

  • Eftersom byggmetoden också använts i byggandet av flerfamiljshus är det sannolikt att problem med fukt och mögel på grund av fasadkonstruktionen också finns i flerfamiljshus byggda under den aktuella tiden – säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad.
  • Expertbedömningar har gjorts att om de vårdslöst byggda enstegstätade fasaderna skall åtgärdas rör det sig om kostnader upp emot 100 miljarder kronor. Vi fortsätter följa den fortsatta processen och har tagit fram material som våra medlemsföreningar kan ha god nytta av nu när deras fastigheter i Hammarby Sjöstad skall undersökas – säger Bertil Stockhaus. För fastigheter där den s.k. byggarantin, 10 år, gäller kan HD-domen tolkas som att byggföretaget/byggherrarna är ansvariga ekonomiskt för att åtgärda fasaderna. För hus där byggarantin gått ut kommer sannolikt också skadeståndsanspråk mot byggföretagen att riktas.