Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad?

Sjöstadsföreningen har ställt sju frågor till de politiska partierna i Stadshuset om vad de vill göra för Hammarby Sjöstad – om barn- och ungdom, trafiksäkerhet, kultur, trafik, energi/miljö och Hammarbybacken. Dessa partier har svarat: Fp, M, S, V och MP

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Bussplan Stockholm en möjlighet till miljövänligare och energieffektivare kollektivtrafik!

Bästa politiska partier i Stockholms stad!

Sjöstadsföreningen riktar frågor till politiska partierna i Stockholms fullmäktige inför valet 2014

Toppstuga på Hammarbybacken

Kencam AB har hos Stadsbyggnadskontoret ansökt om bygglov för att uppföra en toppstuga med servering på Hammarbybackens topp. Sjöstadsföreningen har tagit del av planerna och har i ett brev till […]

Snyggt och tryggt i Sjöstaden

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte rapporterade ordföranden Bertil Stockhaus om arbetet för ”snyggt och tryggt” i Sjöstaden. Föreningen har skrivit till stadsdelsförvaltningen om underhållet av det offentliga rummet – gator, parker mm […]

Tre nya namn i styrelsen för Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen har haft årsmöte och styrelsen har fått tre nya namn: Carl-Gustav Sjömark, Ulrika Bohlin och Tiziana Saraceno. Bertil Stockhaus omvaldes till ordförande. I övrigt omvaldes Henric Gustafson, Allan Larsson, […]

Bättre ordning i sopsugsystemet

Sjöstadsföreningen har skrivit till borgarrådet Ulla Hamilton och begärt överläggningar om sopsugsystemen. Det är på tre områden föreningen vill ha till stånd förbättringar: kommunalt huvudmannaskap i stället för samfälligheter, uppgradering […]

Fler medlemmar och god ekonomi

År 2013 blev ett framgångsrikt år för Sjöstadsföreningen. Antalet medlemmar ökade från 32 till 39 bostadsrättsföreningar. Sedan årsskiftet har ytterligare en bostadsrättsförening anslutit sig. Dessutom har SKB med två fastigheter […]

Sjöstadsföreningen uppvaktar kommunen om växande problem med det mobila supsugsystemt i Sjöstaden.

Klicka här för skrivelsen

Sjöstan ska bli snyggare: Blommor, bänkar, papperskorgar

Sjöstadsföreningen har fått snabbt gensvar på kampanjen ”Snyggt och tryggt i Sjöstaden”. Mindre än sex timmar efter att föreningens ordförande Bertil Stockhaus hade sänt iväg ett mail till stadsdelsförvaltningen om […]