Krav till Stadshuset om upprustning och nytt huvudmannaskap för sopsugen.

Sjöstadsföreningen skriver  i brev till Borgarrådet Katarina Luhr att sopsugsanläggningarna i Hammarby Sjöstad behöver upprustas i tre avseenden; nytt huvudmannaskap, uppgradering av det mobila systemet och bättre omhändertagande av kommersiellt […]

Parkteatern i Luma.-parken 2015?

Sjöstadsföreningen har uppvaktat Parkteatern om att ge föreställningar i Lumaparken 2015. Intresse finns hos dom och nya chefen Sisela Kyle har nu frågan på sitt bord. Spelplats och publikutrymmen finns ju redan […]

Mount Everest till Stockholm

Har du också undrat över hur det är att ta sig till toppen på världens högsta berg?

Valborg 2015. Hur?

Efter årsskiftet börjar planeringen av 2015 års valborg vid Hammarbybacken. Vad tycker du bör vara med i programmet? Lämna dina synpunkter till info@sjostadsforeningen.se

Laddning av elfordon i Brf – tema på medlemsmöte 13/10

Framtidens el-drift av fordon växer nu snabbt. Bostadsrättsföreningarna har nu behov av ökad kunskap om praktiska lösningar i garagen. Kring detta och information om en ny bilpools-lösning i Sjöstaden handlar medlemsmötet på […]

Några bilder från Sjöstadsdagen den 6 September

Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad? Kompletta svar

Sjöstadsföreningen ställde sju frågor till de politiska partierna i Stadshuset om vad de vill göra för Hammarby Sjöstad – om barn- och ungdom, trafiksäkerhet, återvinning, kultur, trafik, energi/miljö och Hammarbybacken. […]

Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad?

Sjöstadsföreningen har ställt sju frågor till de politiska partierna i Stadshuset om vad de vill göra för Hammarby Sjöstad – om barn- och ungdom, trafiksäkerhet, kultur, trafik, energi/miljö och Hammarbybacken. Dessa partier har svarat: Fp, M, S, V och MP

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Bussplan Stockholm en möjlighet till miljövänligare och energieffektivare kollektivtrafik!

Bästa politiska partier i Stockholms stad!

Sjöstadsföreningen riktar frågor till politiska partierna i Stockholms fullmäktige inför valet 2014