Nu utreds kommunalt övertagande av sopsugen

Stockholms kommun har nu givit Stockholm Vatten Avfall AB i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av sopsugsanläggningarna i Sjöstaden och på andra håll i staden.

Det är ju ett förslag från Sjöstadsföreningen som nu utreds vilket är mycket positivt, säger Sjöstadsföreningens ordförande Bertil Stockhaus.

Förhoppningsvis kommer ett politiskt beslut i ärendet under hösten 2015.