Bli medlem i Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen verkar på uppdrag av sina medlemmar, bostadsrättsföreningarna i Sjöstaden. Medlemsavgiften 10 kr/lgh/år. Ännu fler medlemsföreningar = ännu starkare gemensam röst. Om din förening ännu inte är medlem, anmäl intresse […]

Remissyttrande över kommunens idrottspolitiska program

Föreningens remissyttrande över förslaget till idrottspolitiskt program 2013-17 för Stockholms kommun. Klicka här för att ladda ner som PDF