Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Syftet med Bussplan Stockholm är att visa hur Stockholm under de närmaste tio åren kan byta ut 330 bussar i innerstadstrafiken mot eldrivna bussar och därmed erbjuda stockholmarna en busstrafik som är tyst och ren. Genom omställning minskar energiförbrukningen med mer än 70 procent, utsläppen av koldioxid med 65 procent, utsläppen av kväveoxider och partiklar med cirka90 procent. Bullret minskar radikalt – bussarna åstadkommer inte mer buller
än vad som uppstår vid ett vanligt samtal. Dessa miljömässiga förbättringarkan uppnås med fortsatt god ekonomi. Stockholm kan bli en av de första huvudstäderna i världen att genomföra en genomgripande omläggning avbusstrafiken för att skapa ett hållbart kollektivt transportsystem.

Läs planen här

Se även DNs artikel

DN 14 juni 2014-2