Bästa politiska partier i Stockholms stad!

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en samlande ideell förening, verksam kring lokala frågor som berör medborgarna i Sjöstaden. Våra medlemmar utgörs av 42 st bostadsrättsföreningar och 2 st SKB-kvarter, totalt c:a 4.000 lägenheter och 10.000 av Sjöstadens medborgare boende hos våra medlemsföreningar.
Med snart 20.000 innevånare i Sjöstaden har vi valt att rikta ett antal aktuella frågor till samtliga politiska partier i Stockholm stads fullmäktige i bifogat brev. Vi känner det som angeläget att partierna ges tillfälle att inför valet informera väljarna i dessa frågor.

Vi tackar på förhand och vi vore tacksamma för ert svar senast den 20 augusti 2014 till adressalternativen som anges i brevet. Vi kommer att publicera samtliga svar på vår hemsida www.sjostadsforeningen.se i slutet av augusti 2014.

Du kan läsa brevet här