Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad?

VALBORG 2014_9858 SFem partier svarar om barn, trafik,
kultur, miljö och sport i Hammarby Sjöstad

Sjöstadsföreningen har nu fått svar på sju frågor om vad partierna i Stadshuset vill göra för Hammarby Sjöstad under de kommande fyra åren. Fem partier har svarat. Det är moderaterna, socialdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet. Nyheterna i svaren i sammanfattning:

Samma villkor för barn- och ungdom i Sjöstan som i andra stadsdelar

Moderaterna svarar att det pågår arbete med en långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar och att Sjöstaden nu kommer att få ett utegym nedanför Hammarbybacken. Socialdemokraterna lovar sommarjobb åt alla mellan 16 och 18 år och vill rädda GlashusEtt som föreningslokal. Folkpartiet skriver att Sjöstadens bollplan planeras som en temporär konstgräsplan fram till dess att en ny skola byggs på platsen och att Sjöstadsskolans gymnastiksal ska kunna ”användas av externa föreningar när den inte används av skolan”. Miljöpartiet vill ha en ny idrottspolitik för Stockholm och vill bland annat investera i ”fler idrottshallar och konstgräsplaner”.

Förbättra trafiksäkerheten i Sjöstan

Moderaterna hänvisar till stans trafiksäkerhetsprogram och att man prioriterar ”korsningspunkter och miljöer runt skolor”. Folkpartiet säger samma sak. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag satt av extra pengar för trafiksäkerhet och trafiklösningen, men Tvärbanan i Sjöstaden ”kan behöva en översyn”. Vänsterpartiet hoppas att förlängningen av Tvärbanan till Sickla ska minska biltrafiken i Sjöstan.

Bättre återvinning – nytt huvudmannaskap försopsugarna, uppgradera systemet

Moderaterna ”är alltid öppna för att diskutera utvecklings- och miljöfrågor”. Socialdemokraterna vill göra ”Stockholms återvinningscentralertill kretsloppsparker”. Folkpartiet ”ser med nyfikenhet fram emot att få ta del av föreningens idéer om att utveckla sopsugsystemet i Sjöstaden”. Miljöpartiet är positivt till kommunalt huvudmannaskap för sopsugsystemet. Vänsterpartiet är positivt till att göra Hammarby Sjöstad till ”ett pilotprojekt för uppgradering av gamla återvinningssystem”.

Demostad för smart och förnybar energi

Moderaterna vill att Sjöstaden ska vara ett bra exempel på hållbar stadsutveckling och ”bidra till ett Stockholm i världsklass”. Folkpartiet säger att det är ”självklart att stötta hållbara initiativ för smart och förnybar energi”. Miljöpartiet vill att ROT ska gälla även för bostadsrättsföreningar och medverka till att öka mängden solenergi. Vänsterpartiet tycker att Sjöstadsföreningens arbete ligger i linje med ”våra krav att öka mängden solceller i Stockholm.

Kultur- på lika villkor

Moderaterna hänvisar till att Luma bibliotek invigdes 2011 och att man vill fortsätta att satsa på ”barnkultur genom lässatsning och utveckla bredden i Kulturskolan”. Socialdemokraterna vill skapa en ”Sjöstadens kulturfabrik” i anslutning till Delight Studios, där Folketshusföreningen har etablerat SjöstadsOperan, ”vi ser stora möjligheter att utveckla ett kreativt kulturkluster i en stadsdel som hyser både Kulturskola, Kulturama och Fryshuset”. Folkpartiet hänvisar till beslut fattade under den gångna mandatperioden, bland annat den s k KULAN-premien. Miljöpartiet säger att staden ska ta sitt ansvar för att det finns lokaler över hela staden till rimliga hyresnivåer. Vänsterpartier vill få till stånd ”ett lokalt kulturhus i Sjöstaden”.

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan

Moderaterna säger att bussplanens initiativ ”tycker vi är positivt”. Socialdemokraterna står bakom försöken med eldriven busstrafik. Miljöpartiet ”stödjer inriktningen” av Bussplan Stockholm. Vänsterpartiet förespråkar trådbuss och tycker att försöket med elbussar är ”intressant”

Nya Hammarbybacken – för åretruntskidåkning

Moderaterna är beredda ”att fortsätta diskussionerna” om Sjöstadsföreningens planer. Socialdemokraterna säger sig vara ”generellt mycket positiva till HS2020s arbete med att utveckla stadsdelen”. Folkpartiet beskriver idéerna för Nya Hammarbybacken som ”klart nytänkande. Miljöpartiet vill göra en översyn av stadens längdskidspår och i samband med det kan det ”även bli aktuellt att diskutera frågan om Hammarbybacken”.

De kompletta svaren finner du här