Kallelse till årsmöte 4 mars 2015.

Sjöstadsföreningens medlemmar kallas till årsmöte, Onsdagen den 4 mars kl. 17.30. Lokal: Hammarbybackens servering.
Utöver årsmötet – medverkan av förbundsdirektör Niklas Carlsson, Svenska Skidförbundet som informerar om Word Cup i Hammarbybacken 2016 – 2019.
Anmälan av föreningens deltagare till info@sjostadsforeningen.se senast  23 februari.