Krav till Stadshuset om upprustning och nytt huvudmannaskap för sopsugen.

Sjöstadsföreningen skriver  i brev till Borgarrådet Katarina Luhr att sopsugsanläggningarna i Hammarby Sjöstad behöver upprustas i tre avseenden; nytt huvudmannaskap, uppgradering av det mobila systemet och bättre omhändertagande av kommersiellt avfall.

Du kan läsa brevet här