Klotter har ökat på Södermalm och i Sjöstaden

Olagligt klotter har under sommaren fått en kraftig ökning, inte minst i Sjöstaden. Detta kostar stora pengar för fastighetsägare och för staden, d.v.s. skattebetalarna. Som huvudprincip bör gälla att anmäla klottret så snabbt som möjligt för sanering. Viktigt är också att saneringsfirmorna som Brf anlitar dokumenterar klottret med bilder och polisanmäler varje klotter. En fråga som diskuterats är om Sjöstadsföreningen skulle kunna göra en samordnande insats för att genom något eller några saneringsförertag sluta avtal om snabb och effektiv sanering av fastighetsklotter.

Stockholms stad har flera ingångar för att rapportera klagomål och fel i den offentliga miljön. Över webben går man in på www.stockholm.se/felanmälan , per telefon rapporterar man till telefonnummer, 08- 651 00 00 .

Ett smidigt sätt är att ladda ner appen ”Tyck till” där du kan t ex rapportera fel i miljön. http://www.stockholm.se/tycktillapp
Då kan man rapportera med platsnavigering och foto direkt genom appen till staden.