Så byggs T-banan i Hammarby Sjöstad

Nya T-banan genom Hammarby Sjöstad till Nacka börjar byggas 2018. Sju år senare, 2025, ska den kunna öppnas.

Projektchefen Martin Hellgren och kommunikatör Karin Olofsson medverkade häromdan i Sjöstadsföreningens informationsmöte om hur livet i Sjöstaden kommer att påverkas under byggnadstiden. Sammanfattningsvis blir det så här:

  • T-banan kommer att dras från Södermalm under Hammarby Kanal. Den kommer att få en nordlig uppgång mot Katarina Bangata, en sydlig uppgång  i  Lumaparkens södra del, söder om Luma-fastigheten och norr om spårvägen.
  • När arbetena startar våren 2018 sprängs en arbetstunnel på Södermalm. Genom den kommer schaktmassor från sprängningen av tunneln att forslas bort.
  • Vid Luma kommer arbeten göras för uppgången från T-banan och entrén i Lumaparken.
  • Projektledningen kommer att låta göra utredningar längs hela sträckan inom influensområdet för vibrationer för att ange vibrationsrestriktioner för respektive byggnad för att  inte skada byggnaderna.
  • Vid Luma utreda angränsande byggnaders grundläggning och inventera vilken bullerdämpning i fasad respektive byggnad har.
  • Hammarby Sjöstad kommer att få ytterligare en T-banestation, en ny station vi Gullmarsplan, med entré från Hammarby Allé. Dessutom kommer de som bor i östra delen av Sjöstaden att kunna använda en ny T-banestation vid Tvärbanans slutstation i Sickla.
  • Många bostadsrättsföreningen öster om Luma och på Sickla udde kommer att beröras av T-banebyggandet. Sjöstadsföreningen kommer att svara för kontakter med projektledningen, ordna informationsmöten och förmedla föreningarnas synpunkter på verksamheten. Brf Hamnkranen har genom Sjöstadsföreningen redan lämnat in frågor till projektledningen.

 

Här finns filmer om T-bane bygget

och här är länken till hemsidan sll.se/nyatunnelbanan