Stig-Olof Hjelm i vår styrelse har avlidit

Vår styrelseledamot Stig-Olof Hjelm avled hastigt den 31 oktober i år efter en mycket kort tids sjukdom. Stig-Olof blev 72 år.

Stig-Olof och Kristina var bland de första som flyttade till det nybyggda Hammarby Sjöstad och Sickla Udde 2001. Denna unika stadsdel var då verkligen nybyggarland. Stig-Olof engagerade sig tidigt i sin bostadsrättsförening, Dyningen, där han tillhörde styrelsen i många år. Dyningen var också en av de föreningar som tog initiativ till bildandet av Sjöstadsföreningen 2003. Man såg ett stort behov av samarbeten mellan flera föreningar och därmed nyinflyttade medborgare, inte minst för en dialog med kommunala myndigheter m fl kring trafikfrågor, skolor, omsorg med mera.

Stig-Olof tillhörde styrelsen i Sjöstadsföreningen i tio år fram till sin bortgång. Han behöll sitt engagemang för Sjöstaden och Sjöstadsföreningen även efter flytten till Värmdö för ett par års sedan. Stig-Olof såg alltid framåt och var därmed starkt engagerad i Sjöstadsföreningens projekt för ”förnyelse av en ny stad”, frågor kring hållbarhet, miljöinsatser m m. Stig-Olof var alltid noga med att hävda hur viktigt det är att medlemsföreningarna i Sjöstadsföreningen upplever ett starkt medlemsvärde. Han var en person som alltid såg en möjlighet i varje svårighet. Han var också med från starten av Elbil2020 AB, där han också tillhörde styrelsen fram till sin bortgång. Det växande intresset i Sjöstaden för eldrivna fordon med ökade behov av laddningsresurser i medlemsföreningarna engagerade sig också Stig-Olof för.

Han var en mycket gedigen och representativ ambassadör för Sjöstadsföreningen både bland och med våra medlemmar, men också bland Sjöstadens företag som han de senaste åren på ett strålande sätt fått med som samarbetspartners för Valborgsfirandet vid Hammarbybacken, som Sjöstadsföreningen drivit i över tio år.

Stig-Olof rycktes bort mitt i mängder av engagemang för Sjöstaden. Vi minns honom med värme och känner en stark utmaning i att fortsätta arbeta i hans anda, men han fattas oss.

Bertil Stockhaus, ordförande Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad