Sjöstadsföreningen utsatt för bedrägeri

Sjöstadsföreningen har den senaste tiden blivit utsatt för stöld av sin identitet genom ett helt igenom falskt pressmeddelande. Föreningens logotype och ”pressmeddelandet” har registrerats hos en nyhetsbyrå med organisationsnummer, samt personnamn, emailadresser och telefonnummer tillhörande styrelseledamöter i Sjöstadsföreningen utan deras vetskap.

– Helt igenom falska uppgifter och ett bedrägligt beteende från någon eller några personer, säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad.

Bedrägerierna har nu polisanmälts och polisutredning har inletts. Sannolikt kan den eller de som står bakom bedrägerierna spåras.

För mer information: Facebook.com/sjostadsföreningen

Falsk information