Inlägg av

Medlemsmöte “Trygghet i vardagen i Hammarby Sjöstad?”

När: Torsdagen den 28/9 kl. 18 – c:a 20.30. Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6. Kaffe och smörgås serveras från 17.30. Anmäl föreningens ombud/representanter till info@sjostadsforeningen.se Programmet för mötet är nu i huvudsak klart. Flera intressanta medverkande. Magnus Jansson, områdespolis Polisen Södermalm.  Hur jobbar Polisen Södermalm?  Brottsutvecklingen i H-by Sjöstad? Samverkan? Övrigt? Krister Sundgren, Bengt Jansson, […]

JA till permanent båttrafik till/från Sjöstaden

Sjöstadsföreningen tar nya tag i kampen för båttrafiken till/från Sjöstaden. Sist uppvaktade vi Landstingsrådet Christoffer Tamsons med ca 1200 underskrifter för pendelbåt mellan Sjöstaden och Nybroplan. Det ledde till att SL-periodkortet gällde på Emelie båten under en begränsad period. Nu ska vi bli ännu fler som kräver permanent båttraffik till Nybroplan fr.o.m. 2/10. Varför ska […]

Sjöstadsborna trivs – och vill åka båt

Så gott som varenda en i Hammarby sjöstad rekommenderar sina vänner att flytta till stadsdelen. Inte mindre än 96 procent av dem som svarat i en undersökning utförd av Novus (specialiserat på opinions- och marknadsundersökningar), på uppdrag av ekonomiska föreningen och innovationsplattformen ElectriCity, har sagt att de gärna vill att vännerna flyttar hit. I en […]

Frågor om park- och miljö i Sjöstaden – stadsdelsförvaltningen svarar

Sandsopningen i Hammarby Sjöstad skulle enligt kontrakt som stadsdelsförvaltningen har med entreprenören PEAB vara klart 1 maj. Detta har inte klarats. Nu trycker stadsdelen på PEAB för att sandsopningen skyndsamt skall slutföras och utkräver vite. Strandsrensning har skett tillsammans med Stockholms Hamn under vecka 15, och skall kompletteras med att vassen klipps nu för att […]

Ramavtal för miljöinriktade transporter av avfall i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen har för medlemmarnas räkning tecknat ett ramavtal för effektivare och mer miljövänlig transport av källsorterat avfall från Sjöstaden.   Ramavtalet är tecknat med företaget Hans Andersson Recykling AB, och innebär minskade hämtningskostnader för medlemsföreningarna, men också  att utsläpp av växthusgaser minskas och elimineras genom att hämtning sker med miljövänliga fordon typ biogasbilar och eller […]

Valborg i backen 30/4

Traditionellt valborgsfirande vid Hammarbybacken! Sjöstadens största publika arrangemang genomförs traditionellt vid Hammarbybacken på valborgsmässoafton. Programmet startar från 17.30 med ponnyridning, aktiviteter, musik, serveringar. Körsång av Nackapellakören, tal till våren och braständning vid 20.00 och kvällen avslutas med fyrverkeri kl. 21.30. Det är nu trettonde året i rad som vi genomför det uppskattade valborgsfirandet vid Hammarbybacken […]

Medlemsmöte och information om matavfall

På medlemsmötet den 9/3 presenterades stadens mål för att öka insamlingen av matavfall. Representant från Stockholm Vatten och Avfall informerade om att matvafallet går till biologisk behandling. Intressant att nämna är att varje person slänger ca 460 kg hushållssopor per år, vilket skulle kunna fylla 1,5 globen! Här kan du ta del av informationsmaterialet som presenterades på mötet.

Nya namn i Sjöstadsföreningens styrelse

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte den 9 mars valdes fyra nya personer in i styrelsen för 2017;  Maria Söderback Disbo, Brf Seglatsen, Torbjörn Wahlstedt, Brf Olympia, Rickard Dahlstrand, Brf Hammarby Strand samt Christian Sundin, Brf Felicia Strand. Kvar i styrelsen är Jan-Olof Ohlsson, Brf Sjöstadshamnen, Jan Martinsson, Brf Hamnkranen, Henric Gustafsson, Brf Sickla Kanal, Carmen Stefan, Brf […]