Nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB

Ett nytt ramavtal har nu tecknats mellan Sjöstadsföreningen och konsultbolaget Bengt Dahlgren AB. Detta och övriga ramavtal är tillgängliga för medlemsföreningar i Sjöstadsföreningen. Avtalet med Begt Dahlgren AB, som är verksamma i Sjöstaden,  omfattar fuktkontroll av fasader, åtgärdsprogram för fuktskadade fasader, nya energideklarationer, energikartläggningar och andra tekniska tjänster.
Sjöstadsföreningens samtliga ramavtal 2018.
Under 2018 har Sjöstadsföreningen tecknat totalt 8 ramavtal med olika leverantörer av tjänster som medlemsföreningarna behöver.  Sjöstadsföreningen rekommenderar dessa företag, och varje förening tecknar slutligt avtal utifrån de behov av olika tjänster som man har. Dessa ramavtal finns att åberopa:
Hans Andersson Recykling AB – numera Veolia      (återvinning av kretsloppsavfal)
Riksbyggen   (Teknisk förvaltning, men även ekonomisk, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård)
ABSS     (lokalvård fastigheter )
Delagott Förvaltning  (Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning)
Svealands Fastighetsteknik AB  (Fastighetsskötsel)
Naturligt Rent, Städ och Entreprenad   (lokalvård)
Enstar     (Teknisk förvaltning, tekniska tjänster)
Bengt Dahlgren AB    (Fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram, energideklarationer)