Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan.

På ett dialogmöte den 4 juni kring projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad medverkade representanter från bostadsrättföreningar, bostadsföretag, Polisen, Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad, Ploggning, Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Fältassistenter, Söderandan. Ett mycket positivt gensvar kunde noteras för initiativet till projektet.

Målsättningen är nu att få igång en bred samverkan, som kan beskrivas som Sjöstadsandan, mellan civilsamhället i Hammarby Sjöstad, d.v.s. föreningsliv, bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, nattvandring, lokalt näringsliv med flera och med myndigheter och kommunala organ. En snygg miljö i en stadsdel bidrar också till ökad trygghet och trivsel. Att underhålla och sköta om närmiljön blir allt viktigare. Förebyggande arbete mot brottsutveckling och fler nätverk för samverkan mellan medborgarna är också oerhört viktigt för ett socialt hållbart samhälle.

Under september 2018 har Sjöstadsföreningen, i samverkan med många andra intressenter målsättningen att presentera förslag till en operativ fortsättning av projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Ett antal remissvar på förstudien och förslag till handlingsplan Snyggt och Tryggt presenterades också vid mötet 4 juni. Dessa återfinns här: Remissvar Snyggt och Tryggt – sammanställning