Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt

Den 4 juni ordnar Sjöstadsföreningen ett medlems- och dialogmöte som en del i projektet Snyggt&Tryggt.
Lokal: Internetstiftelsens hörsal, Hammarby Kaj 10 D kl. 18.00 – 20.00. Smörgås och dryck från 17.30.
Anmäl deltagande till: info@sjostadsforeningen.se
Inbjudna är Sjöstadsföreningens medlemsföreningar, andra fastighetsägare, företag, lokala föreningar och stadsdelens politiker.
Medverkande är bl.a. stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson, stadsmiljöchefen Kennet Kempendahl,
Kommunpolisen på Södermalm Robert Kindroth m.fl