Överprövning av beslutad transportväg för schaktmassor på Hammarby Fabriksväg

Nu har bygget av nya avloppsanläggningen påbörjats i Hammarbybacken. Från denna skall 530 000 m3 schaktmassor under 3-4 år fraktas bort. Trafikverket vill att transporterna
skall ske på Hammarby Fabriksväg förbi bostäder, skolor och förskolor.

Sjöstadsföreningen och medlemsföreningarna Brf Slusstornet och Brf Träslöjden begär nu att Länsstyrelsen överprövar beslutet av bl.a. miljöskäl, buller, utsläpp och stora trafikhinder.

En direkt utfartsramp från arbetsområdet till Södra Länken är ett bättre alternativ.

Läs skrivelsen här..