Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Välkommen till medlemsmöte 13 maj.

Arrangör: Snyggt & Tryggt
Kvällens tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador?
Datum: Måndagen den 13 maj 18.00–20.00 (mackor från 17.30)
Plats: OBS! Ny plats Goto 10,  Annexet, Hammarby Kaj 10A
Målgrupp: Styrelser i brf-er + intresserade av Snyggt & Tryggt-arbetet
Anmälan: Görs till info@sjostadsforeningen.se senast 2019-05-11
För ytterligare information kontakta Selene Samuelsson ss@hs20.se

Agenda
• Nye ordförande i Sjöstadsföreningen, Jan Boström, hälsar välkomna (10 min)
• Snyggt & Tryggt, Selene Samuelsson Hedlund m.fl. berättar om det fortsatta arbetet (15 min)
• Kvällens gäst, Länsförsäkringar, håller i kvällens tema:
◦ Brand (45 min pass)
▪ Info om bränder och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?
◦ Vattenskador (45 min pass)
▪ Info om vattenskador och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?

Mingel före och efter.

Varmt välkomna!