Överklagande för att minska transporterna genom Hammarby sjöstad

Just nu pågår en välkommen utbyggnad av Henriksdals reningsverk.
Under byggtiden, tre fyra år, kommer dock mer än 500 000 kubikmeter
utsprängda schaktmassor att behöva fraktas bort.
Detta samtidigt som det snart även blir stora volymer schaktmassor från
tunnelbanebyggandet.
Mark- och miljödomstolen har i en dom (2017) förutsatt att transporterna
ska göras genom direkt anslutning till Södra Länken.
Och Stockholm Vatten och Avfall har i sin ansökan angivit att det ska byggas
en direkt utfartsramp, från arbetsområdet i Hammarbybacken, mot Södra
Länken.
Trafikverket (med huvudkontor i Borlänge) sa dock i vintras nej till
utfartsrampen. Vilket innebär att tunga lastbilar de närmaste åren dygnet
runt trafikerar Hammarby Fabriksväg till rondellen vid Cirkel K
bensinstation – en sträcka som redan i vanliga fall är så starkt trafikerad att
det regelmässigt bildas köer i ”rusningstid”.
Den ökade mängden tung trafik innebär mer buller, större partikelutsläpp
och allmän försämring av miljön för boende, skolor och förskolor. För att
inte tala om större risker för olyckor och trafikstörningar.
Sjöstadsföreningen, en intresseförening dit de flesta bostadsrättsföreningar
i stadsdelen anslutit sig, har nu överklagat beslutet tillsammans med Brf
Slusstornet, ägare av en av de mest direkt drabbade fastigheterna.
Drivande i arbetet har varit Sjöstadsföreningens nyligen avgångne
ordförande Bertil Stockhaus, och efterträdaren Jan Boström har skrivit
under det överklagande som häromdagen inlämnades till
näringsdepartementet.