För bättre underhåll av Sjöstadens parker

Sjöstadsföreningen har fått vara remissinstans till parkplanen för Södermalm – en sammanställning över vad kommunen vill göra i de större och mindre parker som hanteras av Södermalms stadsdelsnämnd (där Hammarby sjöstad ingår) de närmaste tio åren.
Jan Martinsson, vice ordförande i Sjöstadsföreningen, och Selene Samuelsson Hedlund, ordförande i Snyggt & Tryggt (som arbetar för att bibehålla tryggheten i stadsdelen genom att den offentliga miljön underhålls), har formulerat ett stort antal tankar och synpunkter. Bland mycket annat om hur Lumatorget kan utvecklas, om att Lugnetterrassen bör underhållas bättre, om att Ekbacken inte känns trygg kvällar och nätter, att området kring Hammarbybacken kan utvecklas mer, och att stadsdelen saknar såväl offentliga toaletter som tillgång till dricksvatten.

Läs hela remissvaret nedan.

Stockholm Stad Remiss Final