Snyggt & Tryggt

Vad är Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt ekonomiska förening startade december 2018. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ. Snyggt & Tryggts vision är att: Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för boende och besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål, ingen kan göra allt men alla kan göra något för Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad! För dig som är intresserad, vill ha kontakt eller lämna idéer maila till: info@snyggtochtryggt.se eller gå med i Facebookgruppen Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Snyggare och tryggare i Sjöstan?

NU KAN DU svara i en enkät som ska leda till att vi får en snyggare och tryggare stadsdel.

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad är en medborgardriven ekonomisk förening som arbetar för att: ”Sjöstaden ska vara en attraktiv stadsdel för de boende och besökare, som ständigt utvecklas mot nya mål. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket”.

Enkäten  vänder sig till dig som bor, går i skolan eller verkar i Sjöstan. Den består av 5 sidor och tar 5-20 minuter att göra, beroende på hur mycket du skriver. 

Senast den 31 mars  kan du svara i enkäten som du når via QR-koden.