Info ifrån S&T senaste trygghetsdialog

En av punkterna som togs upp var: Är det snyggt så vill man ofta bevara saker snyggt.

Läs mer här

Nästa möte är den 22 november.
Maila till info@snyggtochtryggt.se om du är intresserad att delta.