Bilder från Sommartorget på Luma Torg 2023

Sommarsatsning på Luma Torg

Luma torg är en central plats i Hammarby Sjöstad. Vid torget finns hållplats för tvärbana och bussar med många på- och avstigande passagerare. Väldigt få stannar dock på torget som genom detta upplevs ödsligt, grått och otryggt. Undantager är de veckor när körsbärsträden blommar då kommer det mängder av besökare för att njuta av skönheten.

Snyggt & Tryggt har länge velat testa om det går att liva upp Luma torg, om man med enkla medel kan skapa en attraktivare miljö och genom detta locka dit fler besökare och öka trivseln.

I och med det föreningsbidrag som Södermalms Stadsdelsförvaltning utlyst för sommaraktiviteter gjordes detta möjligt.

Ansökan om föreningsbidrag gjordes av Sjöstadsföreningen vilken sedan gav Snyggt & Tryggt i uppdrag att anordna Sommartorg på Luma. Snyggt & Tryggt har sedan dess bildande 2028 haft en nära samverkan med Sjöstadsföreningen.

Insatserna som gjordes på Luma torg har gjorts liknande den modell Stiftelsen Tryggare Sverige använt vid Hagalunds torg.

Läs mer om satsningen och se svar på enkäten efter Sommartorget här.

Till sammanställningen och utvärderingen