Inlägg av Mikael Forsberg

Medlemsmöte om Finansiell Benchmarking den 9/12 kl 18.30

Välkommen till ett till digitalt möte via Sjöstadsföreningen. Denna gång är det Ekonomie Doktor David Sundén  som presenterar sitt sätt att jämföra BRF’er i Sjöstaden. Nedan kommer ett exempel på en individuell analys. Davids kund vill gärna vara anonym. Report Brf Anonym 23 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020

Hej Här kommer alla dokument. Medlemmar som vill delta i något möte måste kontakta styrelsen  så skickar vi länken. Styrelsen Kallelse Sjöstadsföreningens årsstämma 2020 Verksamhetsberättelse Sjöstadsföreningen 2019 STADGAR omarbetning 2020-05-25 Årsredovisning Sjöstadsföreningen 2019 Granskning Sjöstadsföreningen 2019 Utfall 2019 och budget 2020 inkl medlemsavgift Valberedningens förslag, Sjöstadsföreningen 2020  

Enkäten om Corona, resultatet

Under april 2020 genomförde Sjöstadsföreningen en snabbenkät bland medlemmarna för att kartlägga hur de hanterat sina lokalhyresgäster och om de vidtagit andra åtgärder till följd av Coronakrisen.   I korthet visar resultaten:   Om föreningarnas lokaluthyrning 60 procent av lokalhyresgästerna har ansökt om reducerad hyra. 25 procent av bostadsrättsföreningarna har hittills sänkt hyran för sina […]

Corona Enkät utskickad

Alla medlemmar i Sjöstadsföreningen   Sjöstadsföreningen har tagit ett initiativ att försöka bistå de små näringsidkare som hyr lokaler i våra fastigheter. För att få en bild av läget ber vi nu alla bostadsrättföreningar att svara på en kort webbenkät. Enkäten tar max 5 minuter att fylla i. Checka era inkorgar, vi har precis skickat ut […]

Fem frågor till Jan Martinsson

På Facebook finns en kort intervju som Allan Larsson gjort med Jan Martinsson angående vårt Upprop. Läs och gilla https://www.facebook.com/search/top/?q=allan%20larsson&epa=SEARCH_BOX