Inlägg av Mikael Forsberg

Presentationen av Skanska

Här kommer den presentation som Skanska höll innan årsstämman.   210318 Sjöstadsföreningen Sthlm New Magnus Fredrik

Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020

Hej Här kommer alla dokument. Medlemmar som vill delta i något möte måste kontakta styrelsen  så skickar vi länken. Styrelsen Kallelse Sjöstadsföreningens årsstämma 2020 Verksamhetsberättelse Sjöstadsföreningen 2019 STADGAR omarbetning 2020-05-25 […]

Enkäten om Corona, resultatet

Under april 2020 genomförde Sjöstadsföreningen en snabbenkät bland medlemmarna för att kartlägga hur de hanterat sina lokalhyresgäster och om de vidtagit andra åtgärder till följd av Coronakrisen.   I korthet […]

Corona Enkät utskickad

Alla medlemmar i Sjöstadsföreningen   Sjöstadsföreningen har tagit ett initiativ att försöka bistå de små näringsidkare som hyr lokaler i våra fastigheter. För att få en bild av läget ber […]

Fem frågor till Jan Martinsson

På Facebook finns en kort intervju som Allan Larsson gjort med Jan Martinsson angående vårt Upprop. Läs och gilla https://www.facebook.com/search/top/?q=allan%20larsson&epa=SEARCH_BOX