Sjöstadsföreningens årsstämma – protokoll

Här kommer protokollet från mötet.

Protokoll SF årsmöte 2020

Styrelsen